Praha

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Mamologické vyšetření jako prevenci nádorového onemocnění prsou doporučujeme:

  1. všem ženám, které chtějí mít jistotu zdravých prsou.
  2. všem pacientkám před i po operacích prsou – zvětšení, modelace, redukce, protože v obou případech jde o ochranu bezpečí klienta.

Klinika Perfect Clinic poskytuje klientkám vyšetření prsou specializovaným lékařem (mamologem). Přístrojová diagnostika se provádí ultrazvukem. Pokud si náš lékař vyžádá i mamografické vyšetření (většinou u žen nad 45 let), je zajištěno na jiném pracovišti.     

Jak vyšetření prsou probíhá?

Klientka se objedná na recepci na základě svého rozhodnutí nebo doporučení lékaře.

Nejprve s klientkou hovoří mamoložka, která vyhodnotí její anamnézu a rodinnou historii.  Provede pohmatové vyšetření prsou. Sezení s mamologem trvá cca 20 až 30 minut. Poté následuje sono prsou.

Ultrazvukové vyšetření prsou se provádí v leže na lehátku, na oblast prsou je nanesen speciální gel. Vyšetřovaná oblast je systematicky detekována ultrazvukovou sondou. Vyšetření trvá 15 až 20 minut. Výsledky ihned přebírá mamoložka, která doporučí další postup.

Vyšetření prsou před operací

Prvním a hlavním cílem předoperačního mamologického vyšetření (pohmatové vyšetření mamoložkou, ultrazvuk prsou a u žen nad 45 let i mamograf) je vyloučení zhoubného a nezhoubného onemocnění prsu.  Zároveň jde o včasné zachycení případného nádoru (maligní a benigní), jehož výskyt se zvyšuje i u poměrně mladých žen. Díky sonografickému odhalení nádoru ještě v nehmatném stadiu,  má pacientka větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu (bez odstranění celého prsu).

Co by se stalo v případě neodhalení ? Nádor  vyroste z nehmatného stavu do hmatného asi  za 1 rok a pak by pacientka s implantáty v případě zhoubného nálezu musela podstoupit odstranění implantátů a ev. odstranění prsu.

Druhým cílem předoperačního mamologického vyšetření je vytypovat pacientky, které mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.  Těmto rizikovým pacientkám nemusí být plastika prsu s implantátem doporučena právě proto, že je vysoká pravděpodobnost vzniku rakoviny ( až 80%).  Těmto ženám se doporučuje  naopak preventivní odstranění prsní žlázy a vložení současné  vložení implantátu.

Vyšetření se doporučuje provést měsíc a méně před operací.

Mamologické vyšetření a sono prsů po operaci

Cílem je vyloučení vad implantátu a eventuálního objevení nezhoubného či zhoubného onemocnění prsů. Kontroluje se uložení implantátu, tvorba případné kapsuly kolem něj a stav implantátu.

Vyšetření se doporučuje provádět  jeden rok po operaci a dále dle termínů pravidelných ročních kontrol u plastického chirurga. 

Benefity mamologického vyšetření v Perfect Clinic: 

  • Operatér i klient mají jistotu, že se operuje zdravý a nerizikový prs.

  • Vyšetření provádí velmi zkušené lékařky specialistky, které znají terén prsu po plastických operacích, mají zkušenosti s implantáty a nehrozí tedy zkreslení či mylná interpretace výsledků.

  • Klient zůstává v péči jedné kliniky, kde ho ošetřující lékaři i personál dobře znají, mamolog může navázat na historii výsledků a osobní znalost je velmi podstatná pro odhalení drobných změn v terénu prsu.

  • Lze spojit mamologické vyšetření po operaci s pravidelnou kontrolou u plastického chirurga lékaře.  Klient si tak šetří čas a cesty.

  • Péče jedné kliniky garantuje diskrétnost a eliminuje stres.

 

Ceník zákroků