Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D., estetický dermatolog a dermatovenerolog

Je členkou odborných společností Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelity Purkyňe, Společnost pro využití laseru v medicíně, Česká lékařská komora a mezinárodních společností European Academy of Dermatovenerology, European Society of Pediatric Dermatology a European Society for Dermatological Research.

Absolvovala Lékařskou Fakultu v Gdaňsku, Polsko Lékařskou Fakultu Univerzity v Turku, Finsko a 1. Lékařskou Fakultu University Karlovy v Praze, Česká republika

Působila v Pražském Dermatologickém Centru na kožní klinice 2. LF UK, Kožní klinice University v Turku ve Finsku a na BMI Mount Alvernia Hospital v Guildfordu, Surrey, v Anglii

V současnosti působí jako estetický dermatolog v Perfect Clinic a též jako atestovaná lékařka na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnici Na Bulovce.

Pravidelně se aktivně účastní mezinárodních kongresů, jichž má na svém kontě 25, a kongresů domácích, z nichž 21 patří mezi její přednáškové činnosti.

Za svou vědeckou práci získala několik prestižních ocenění:

  • Cena Antonina Trýba za nejlepší publikaci mladého dermatologa v letech 2013-2015, publikace „Topical corticosteroids but not calcineurin inhibitors induced atrophy after four weeks.“ Jiráková, A., Rob, F., Sečníková, Z., Koblová, K., Džambová, M., Göpfertová, D., Pellacani, G., Malý, M., Lotti, T., Hercogová, J. J Biol Regul Homeost Agents.

  • Grant Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/13465-4/2012 na projekt s názvem „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“

  • Cena Michael Hornstein Memorial Scholarship v rámci European Academy of Dermatology and Venereology

  • Cena České Akademie Dermatologie (stipendium na Winter Academy of Dermatology, St.Moritz

  • Stipendium EADV na Annual Meeting British Society of Paediatric Dermatology,Cardiff Wales

  • Cena- Scholarship grant from the International Scholarship Program of American Academy of Dermatology na 69th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, in New Orleans, Louisiana, USA

  • Stipendium EADV na Fostering course of Psychodermatology, Brusel, Belgie

  • Cena Akademie Ambulantních a klinických dermatologů za nejlepší přednášku rezidenta na kongresu AAD

Vystupuje jako odborník v médiích a pravidelně se věnuje publikační činnosti v českých odborných, ale i mezinárodních časopisech s Impakt faktorem:

  • A comparative study of the quality of life of children with atopic dermatitis from Ukraine and the Czech Republic. Chernyshov PV, Jiráková A, Hercogová J. J Eur Acad Dermatol Venereol

  • A comparative study of the impairment of quality of life in Czech children with atopic dermatitis of different age groups and their families. Jiráková A, Vojáčková N, Göpfertová D, Hercogová J. Int J Dermatol.

  • An international multicenter study on quality of life and family quality of life in children with atopic dermatitis. Chernyshov PV, Jirakova A, Ho RC, Moed H, Caldeira AP, Alvarenga TM, Park CW, Hercogova J. Indian J Dermatol Venereol Leprol.

  • Dermatitis toxica faciei after boric acid. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Gregorová J, Hercogová J. Dermatol Ther.

  • First case of pachyonychia congenita in the Czech Republic. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Džambová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Schwartz M, Smith F, Lotti T, Hercogová J. Dermatol Ther.

  • Can melanoma therapy change attitudes toward prevention and tanning? Konkolova R, Provaznikova DH, Jirakova A, Hercogova J. Dermatol Ther.

  • Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after heart transplantation. A retrospective cohort study in the Czech Republic. Secnikova Z, Gopfertova D, Hoskovac L, Hercogova

  • J, Dzambova M, Jirakova A, Rajska L, Rob F, Smerhovsky Z. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.

  • Drug fever as an adverse effect of acitretin in complicated psoriasis patient. Rob F, Fialová J, Brejchová M, Džambová M, Sečníková Z, Zelenková D, Jiráková A, Hercogová J.Dermatol Ther.

  • Malignant melanoma in organ transplant recipients: incidence, outcomes and managment strategies – a review of literature. Džambová M, Sečníková Z, Jiráková A, Jůzlová K, Viklický O, Hošková L, Göpfertovà D, Hercogová J. Dermatol Ther.

  • TOPICAL CORTICOSTEROIDS BUT NOT CALCINEURIN INHIBITORS INDUCED ATROPHY AFTER FOUR WEEKS. Jiráková A, Rob F, Sečníková Z, Koblová K, Džambová M, Rajská L, Göpfertová D, Pellacani G, Malý M, Lotti T, Hercogová J. J Biol Regul Homeost Agents.

  • An International Multi-center Study on Self-assessed and Family Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E. Acta Dermatovenerol Croat.

  • Immunosuppressive therapy in the posttransplant period and skin cancer. Krásová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Hercogová J, Viklický O, Jůzlová K, Jiráková A, Šmerhovský Z. Dermatol Ther.

  • Gender Differences in Self-assessed Health-related Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E., J Clin Aesthet Dermatol.

  • Successful Treatment with 10% Sinecatechins Ointment for Recurrent Anogenital Warts in an Eleven-Year-Old Child. Rob F, Jůzlová K, Sečníková Z, Jiráková A, Hercogová J., Pediatr Infect Dis J.

  • Relative Importance of Traditional Risk Factors for Malignant Melanoma in the Czech Population. Rajská L, Göpfertová D, Hercogová J, Jiráková A, Sečníková Z, Rob F, Šmerhovský Z. Cent Eur J Public Health.

 

MUDr. Jiráková, estetická dermatologie