Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

MUDr. Tomáš Kneifl, cévní chirurg

Specialista na ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA (laserová ablace žil), RFA (radiofrekvenční ablace žil), systému ClariVein, skleroterapií a nově žilní lepidlo VenaSeal.

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce a dále na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce.

Vzdělání

 • 2001 – 2007 1.LF UK v Praze
 • Absolvování společného chirurgického kmene
 • Zařazení specializační program: chirurgie
 • Atestace cévní chirurgie

Členství v profesních organizacích

 • ČLK
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • Česká flebologická společnost
 • Česká angiologická společnost
 • Společnost estetické a laserové medicíny

Akreditace, licence a další aktivity

 • Efektivní hemostáza a cévní šití
 • Mentorship of Ultrasound and RFA – VNUS Procedure
 • Certifikát – MOCA (ClariVein)
 • Certifikát – EVLA (laser Fotona)
 • Certifikát – EVLA(laser Gigaa)

Praxe

 • 2007 - 2011: Chirurgická klinika 1.LF UK, Nemocnice Na Bulovce
 • 2011 - 2016: Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce
 • od 2014: AVICENA – CHIRURGIE s.r.o.
 • od 2017: ANGIO – CHIRURGIE s.r.o.

Výzkum, věda, kongresy

 • Chirurgická klinika 1.LF UK a IPVZ, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha – název projektu: Vliv antibiotické profylaxe na výskyt pooperačních komplikací u vybraných akutních abdominálních chirurgických výkonů
 • Přednášková činnost v rámci významných cévně-chirurgických kongresů
 • Endovenózní laserová ablace (EVLA) safény při léčbě symptomatického venózního refluxu je flexibilní, bezpečná, efektivní a reprodukovatelná metoda
 • Cor et Vasa - Katetrizační endovenózní laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu: pilotní studie
 • Miniinvazivní endovenózní metody - metoda volby v léčbě žilního refluxu dolních končetin
 • Optimalizace endovenózní laserové ablace : krystalový laser 1064 nm x diodový laser 1470 nm.
 • Recidivy varixů po klasické crossectomii a strippingu - možnosti terapie
 • Sympozium žilní chirurgie, Praha 2018 – hlavní pořadatel

 

MUDr. Kneifl, cévní chirurgie

Certifikáty

certifikat-clarivein certifikat-evla  certifikat-rfa