Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

MUDr. Zuzana Macková, dermatolog, Perfect Clinic Dermatology

Členství v odborných organizacích a společnostech

  • Česká akademie dermatovenerologie
  • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
  • Česká lékařská komora (ČLK)

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Poté působila na Kožním oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a na Dermatovenerologické klinice Nemocnice na Bulovce.

Absolvovala vzdělávací akce např.:

Konference akné a obličejové dermatózy, Praha / Psoriasis panel study, Praha / PRP a její využití, Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. , Praha / 23. národní dermatologický kongres, Brno / Seminář z dětské dermatologie, Mladá Boleslav / 24. národní dermatologický kongres, Praha / Podzimní škola dermatohistopatologie, Plzeň / Kurz aplikace botulotoxínu a kyseliny hyaluronové IPVZ, Praha

Vlastní odborné certifikace:

  • Certifikát : Teoretické a praktické školení zaměřené na kosmetické využití kyseliny hyaluronové v přípravcích Juvéderm, MUDr. Lucie Kalinová, PhD., Praha
  • Certifikát : Teoretické a praktické školení zaměřené na léčebně-kosmetické použití botulotoxínu v přípravcích Botox a Vistabel, MUDr. Lucie Kalinová, PhD., Praha
  • Teoxane laboratories, medical training on aesthetic management and injections techniques with hyaluronic acid, MUDr. Věra Terzijská, MUDr. Martina Neradová Richterová, MUDr. Monika Kavková, Praha
  • Certifikát: Skintech chemické peelingy, Brno, MUDr. Zuzana Poláková

Publikace

MACKOVÁ, Zuzana: Bazocelulárny karcinóm a jeho liečba. [Diplomová práca]. - Univerzita Komenského v Bratislave. Lekárska fakulta; Dermatovenerologická klinika LFUK a UN Bratislava - Školitel: Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD. Bratislava: LF UK, 2016. 63 strán.

 

MUDr. Zuzana Macková, estetická dermatologie

MUDr. Zuzana Macková, Perfect Clinic Dermatology

MUDr. Zuzana Macková,dermatolog