Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Jana - zvětšení prsou, MUDr. Roman Kufa

Jmenuji se Jana, je mi 27 let a pracuji už deset let jako kadeřnice. Vím, jak je důležité dobře vypadat. Věřím tomu, že určitá pravidelnost křivek těla je nutná, aby váš zevnějšek působil líbivě. Já jsem už od svých nácti let přemýšlela o plastické operaci prsou. Příroda mi totiž co do centimetrů růstu moc nenadělila a stejně skoupá byla v případě hrudníku. Dá se ale říci, že jsem celý svůj dosavadní život trpěla nesouměrností postavy.

Jelikož jsem si nemohla kvůli své disproporci dovolit kdekoliv na těle přibrat, přivykla jsem neustálé sebekontrole, dietám a cvičení, bez kterých bych zdání štíhlé a drobné figury jen těžko udržela. Celé ty roky mi bylo jasné, že sportování a neustálého hlídání životosprávy se už nikdy nezbavím. Ovšem kvůli tomu jsem nepřestala koketovat s myšlenkou na větší krásná prsa, která by vyrovnala proporce. Plný dekolt, štíhlý pas a tomu úměrný zadek – to už byl reálný sen. I mně pomohly k rozhodnutí právě podrobnosti o tom, co operace obnáší, jak se implantáty v těle chovají a jak život s nimi vypadá. Vždyť jenom tehdy, víte-li do čeho jdete, se zodpovědně rozhodujete.

Během konzultační půlhodinky jsem se dozvěděla jaké typy implantátů se používají a proč. Mohla jsem si všechny druhy silikonových vzorků prohlédnout a dokonce osahat. Překvapilo mě, jak jsou na dotek měkké a zároveň na povrchu hrubé. Čekala jsem je možná i o něco lehčí.

Operace prsou – zvětšení

Mudr. Kufa: V praxi používám silikonové implantáty buď tvaru kapky nebo kulaté s nízkým či vysokým profilem. Který z nich zvolím v konkrétním případě, záleží na přání pacientky - jakého tvaru a velikosti chce dosáhnout a na mém zhodnocení na základě zkušenosti a vkusu. Většinou se řídím tím, zda chceme docílit přirozeného tvaru či více klenutého. Implantáty tvaru kapky, které jsou v horní části plošší a směrem dolů se rozšiřují, působí většinou přirozeněji v případě přechodu hrudníku na prso. Kulatý tvar zase lépe vyplní horní část prsu v dekoltu, pokud zde prsní žláza chybí. Povislá prsa je třeba nejdříve vymodelovat. To znamená odstranit volnou a nadbytečnou kůži a teprve potom je zvětšit implantátem. Obojí se provádí buď během jedné operace nebo postupně v závislosti na míře poklesu kůže a tlaku implantátu na kůži.

Existují různí dodavatelé silikonových implantátů. A samozřejmě je možné obstarat ten nejlepší typ, který se ve světě vyrábí. Silikonový materiál je maximálně odolný tlaku. Mechanické poškození by mohlo hrozit jen v případě použití ostrého předmětu. Což není v těle pravděpodobné.

Jana: Toužila jsem po plném dekoltu, ale v co nejpřirozenější podobě. Takže volba padla nakonec na kulatý tvar silikonu s nízkým profilem. Ladí s mou původní velikostí i tvarem a vyplní chybějící oblé křivky ve výstřihu. Shodli jsme se na tom, že výsledný dojem by měl působit absolutně nenásilně. Když jsem se ptala na velikost, navrhl doktor Kufa jen rozpětí od 200 do 250 ml. Vysvětlil mi, že teprve při samotné operaci uvidí, který objem mému tělu nejlépe sedí.
Teď ještě kam silikon uložit a kudy ho do těla vpravit? Časté dilema - pod prsní žlázu či pod sval? A přitom mezi způsobem uložení, jak jsem se dozvěděla, není rozdíl lepší či horší. Záleží jen na tom, jak moc bude výplň zřetelná. Je jasné, že nikdo nechce mít na prsou viditelné jizvy, ale i tady je lepší nechat vlastní laické představy stranou a dát na odborníka, který ví co dělá.

Mudr. Kufa: Implantát se může umístit buď nad nebo pod prsní sval. Je-li prsní žláza malá, mívá lepší efekt jeho uložení pod sval, který překryje horní část implantátu a okraj pak není viditelný přes kůži. Opět záleží na zvoleném tvaru a velikosti implantátu a dispozicích pacientky.

Implantát se vkládá třemi způsoby. Buď z řezu kolem bradavky, z podprsní rýhy nebo z podpaží. Já ale doporučuji, je-li dostatečně velký, přístup kolem prsního dvorce nebo z podprsní rýhy. Vstup z podpaží neskýtá operatérovi dostatečně ideální přehled při samotném zákroku.

Jana: V mém případě rozhodl doktor Kufa o uložení pod sval. Schovat implantát pod prsní žlázu by v mém případě nestačilo. Nemám jí tolik, aby překryla okraj implantátu. Přechod z hrudníku na prso by tudíž nebyl plynulý, nýbrž jasně zřetelný.

Jelikož mám dostatečně velké prsní dvorce, povede chirurg vstupní řez jejich spodním okrajem. Malé jizvy se v pigmentaci ztratí a na mém těle pak nezbude viditelná stopa po zákroku. Pan doktor si všiml mé nepatrné asymetrie ve velikosti prsů a sám mě upozornil na to, že vkládat různé velikosti implantátů nebude v mém případě nutné.

Mudr. Kufa: V případě Jany nejde o výraznou asymetrii, která by vyžadovala korekci různými implantáty, což se normálně dělá. Může se ale stát, že vložený implantát asymetrii opticky ještě zvýrazní a pak bychom tenhle nesoulad opravdu vyrovnávali různou velikostí. Zda to bude žádoucí, ale uvidím až při samotné operaci.

Jana: Než jsem se po konzultaci rozloučila, rozplynuly se i mé obavy o možné budoucí kojení. Mléčná žláza zůstává nedotčena i v případě, že se implantát vkládá prsním dvorcem. Tedy ani zatím bezdětným nic špatného nehrozí.

Poslušně jsem vyslechla všechna, veskrze řešitelná rizika, mezi která patří krvácení do rány, kapsulace (zapouzdření implantátu) a infekce. Také jsem se zeptala, co je pravdy na tom, že implantáty mohou způsobit riziko vzniku nádorového onemocnění.

Mudr. Kufa: Hrozba vzniku rakoviny je nesmysl. Prováděly se dlouholeté studie vlivu implantátu na vznik nádorového onemocnění prsů, ale přímá souvislost se nikdy nepotvrdila.

O možných komplikacích během operace, byť jsou minimálně pravděpodobné, musí pacient vědět a jejich riziko přijmout. Jejich řešení existuje, ale je různě náročné. Dojde-li ke krvácení do rány, implantát se vyjme, krvácení zastaví a v podstatě ihned se implantát znovu vloží. Další komplikaci - kapsulaci nelze předvídat. Může se stát ve vyjímečných případech a z dosud nezjištěných příčin, že se tělo brání cizímu předmětu a vytvoří tuhé pouzdro kolem implantátu, tzv. kapsulu, která deformuje výsledný tvar. I tady ale existuje řešení v podobě další operace. Při ní se kapsula odstraní a implantát se znovu vloží. Asi nejméně příjemný je karambol v podobě infekce v ráně, kdy je léčba zdlouhavá. Tady se implantát vyjme, pomocí antibiotik vyléčí infekce, což může trvat i dva měsíce, a teprve poté se vkládá silikon zpět. Na našem pracovišti právě proto preventivně podáváme antibiotika při operaci.

Jana: Během týdne jsem ještě musela podstoupit předoperační vyšetření na interním oddělení nemocnice a jeho výsledky předložit ke kontrole. Teprve pak mohu zákrok v celkové narkóze podstoupit. Musím přijít úplně zdravá a bez známek jakékoliv infekce. Kdybych mezitím přece jen onemocněla třeba chřipkou, čekal by mě minimálně třítýdenní odklad.

Mudr. Kufa: Konzultace mezi lékařem a pacientem předchází každému zákroku na našem pracovišti. Je důležitá pro oboustranné poznání a vyjasnění vzájemných očekávání. Občas klient přichází s představou, kterou nelze z mnoha důvodů splnit. A je na lékaři, jak dostatečně přesvědčivě vysvětlí její nereálnost a uvede ji na pravou míru. Říkám to nerad, ale pomoci klientovi nelze vždy. Někdy je třeba korigovat jeho přání a nabídnout třeba jiné řešení.

Jana: Jelikož se jedná o zákrok v celkové narkóze, nesměla jsem od rána nic jíst a s pitím jsem přestala kolem oběda. Pak už se všechno seběhlo hrozně rychle.

Mudr. Kufa: Zatímco Jana nevnímá, vpraví se do prsou fyziologický roztok s adrenalinem pro omezení krvácení a skalpelem nařízne otvor v dolní části prsního dvorce. Pokračuje se speciálním elektrickým nožem přes prsní žlázu až k prsnímu svalu. Elektrokauter se dá použít místo skalpelu a zároveň staví krvácení. Část prsního svalu se musí nejdříve odpojit, aby nedocházelo k deformaci implantátu při smršťování svalu. Prsní sval pak přikryje implantát a vytvoří plynulý přechod mezi ním a hrudníkem. Nůžkami si ve svalu vytvořím kapsu pro implantát a dutinu ještě uvolním svými prsty. Než ale přijde na řadu pravý silikon, použiji sizer, jakýsi zkušební váček. Ten se postupně napouští fyzilogickým roztokem, zvětšuje se a já vidím, jak koresponduje s tělesnou konstitucí. Přímo na těle tak porovnám, jaká velikost bude ideální. U Jany jsem se rozhodl u obou prsů pro velikost 240 ml a nízký profil kulatého implantátu značky McGhan, což jsem předpovídal už při konzultaci. Než umístím implantát do těla, je ještě třeba zavést do rány odsávací dren, který odvádí zbytkovou krev i několik hodin po operaci. Silikonová výplň se vměstná do prsu třícentimetrovým otvorem a prsty pak ještě vymodeluji její správné usazení. V případě druhého prsu se postup opakuje s tím rozdílem, že již není třeba používat zkušební sizer. Nakonec se zašije část prsní žlázy a vstřebávacím stehem kůže. Stehy se tudíž nemusí vyndávat. Čerstvé jizvy se přelepí náplastí a jejími pruhy se ještě fixují prsa samotná, aby během následujících dní nedošlo k posunu vloženého implantátu. Pak už zbývá jen převázat celý hrudník širokým obvazem.

Jana: Probudila jsem se ještě na sále a už když mě vezli na pokoj, posedla mě obava z bolesti. Jaké ale bylo moje překvapení, když se žádná výrazná bolest nedostavila. Pár hodin jsem cítila jen silný tlak na prsou a nepříjemné semknutí hrudníku, jako když se nemůžete pořádně nadýchnout. Napadlo mě, že zubař a gynekolog jsou určitě horší.

Kliniku jsem druhý den opouštěla s prsy do podprsenky číslo 75 B, ale než jsem si mohla svůdné sexy prádélko dopřát, čekal mě ještě měsíc se zdravotním typem podprsenky. Aby se implantáty nepohnuly a správně přihojily, bylo nutné prsa fixovat speciálním, pevným a stahujícím modýlkem, který výrobce trefně nazývá bandáží. Pravda, není to příliš fashion záležitost, ale dokud se prsa léčí, nezbývá než vydržet třicet dní a nocí spoutaná v téhle „sexy kazajce".

Mudr. Kufa: Po operaci prsou zůstává pacientka většinou jen do druhého dne na klinice a je-li vše bez komplikací odchází po odstranění drénů a prvním převazu domů. Celý měsíc musí ve dne i v noci nosit speciální elastickou podprsenku, která fixuje prsa a zabraňuje nežádoucímu pohybu implantátu. Odložit by ji měla pouze při sprchování prsou, které je možné po deseti dnech. Klidový režim by se měl dodržovat ještě asi dvanáct dní. Pak je teprve možná kancelářská práce. Větší fyzická zátěž se doporučuje teprve po měsíci.

Jana: Po třech dnech od operace jsem absolvovala první kontrolu na klinice, kde mi doktor Kufa odstranil fixační náplasti z prsou, ponechal zalepené jizvy a zhodnotil kladně průběh hojení. Byl spokojen a já jakbysmet. Uklidnil mě, že přetrvávající otok je v tuto chvíli normální a do měsíce se upraví. Stroupky kolem prsního dvorce se sloupnou a zůstane jen nepatrná jizvička, která se v pigmentaci ztratí. Vysvětlil mi ještě, jak správně tlakem špičky ukazováčku masírovat jizvy, aby povolily a celý proces jejich hojení se urychlil.

Mudr. Kufa: Operace v případě Jany dopadla výborně. Vložením implantátu se z menších jedniček staly větší dvojky až trojky. Horní část prsou, kde skutečně žláza chyběla, je nyní hezky vyplněna. Tvar odpovídá přesně představě klientky a proporcím její figury. Během rekonvalescence probíhalo vše hladce a velkou měrou se na rychlém a bezproblémovém zotavení podílela Janina psychika. Pacient, který se na výsledek zákroku těší, je pevně rozhodnut a přesvědčen o prospěšnosti svého počinu, má vyhráno. Jeho tělo v ten moment velice snadno a přirozeně přijímá jakékoliv změny a zásahy zvenčí. A velmi rychle se hojí.

Jana: Poslední kontrolu jsem absolvovala po čtrnácti dnech a pak se definitivně rozloučila na dalších patnáct let. Prsní implantáty nejsou v těle bohužel na doživotí a musí se vyměnit.

Ještě než jsem se definitivně vrhla do pracovního procesu, vzpomínám si, jak jsem už třetí den po operaci vyrazila na krátko mezi lidi. Nikdo ze známých nepoznal na první pohled, co přesně se na mě změnilo. To až při bližším ohledání. I pár dní nato si kolegové v práci pochvalovali, jak mi to sluší. Ničí pohled se mi ale nezapíchl do hrudníku a neslyšela jsem komentář: „ Jé, ty máš udělaná prsa?" Bude to tím, že prostě vypadají jako moje. A taky že jsou.