Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Trend plastické chirurgie očima Romana Kufy

Plastická estetická chirurgie dokáže vyspravit vady na kráse, ale bez vazby na další medicínské obory, kde má své zdravotní konotace, by se neměla považovat za královnu. Pýcha se v tomto případě nevyplácí.

Cílem je funkční mezioborová spolupráce

Kliniku plastické chirurgie Perfect Clinic jsem zakládal jako pracoviště, které se specializuje na kosmetické zákroky. Během několika let, kdy jsme se setkávali s požadavky klientů a jejich trápeními, jsme na ně – ve snaze vyhovět – začali reagovat, a tak jsme nastartovali spolupráci s dalšími specialisty souvisejících oborů. Spektrum kosmetických zákroků se rozšířilo i o další, nekosmetické zákroky.

NA NOSY S ORL SPECIALISTOU

Již před časem jsme na našem pracovišti uvítali ORL specialistu. Operace nosu, kdy je společně s ním na sále plastický chirurg, je nanejvýš žádoucí v případech, kdy pacient požaduje nejen kosmetickou úpravu nosu, ale i funkční zlepšení dýchání. K tomu vede jen operace nosní přepážky, což je přesně práce pro ORL odborníka. V jedné době, tzn. během jedné operace a jedné hospitalizace, je tak možné udělat oba zákroky. Zatímco na jiných pracovištích, kde není tým plastický chirurg a ORL přítomen, nezbývá člověku než podstoupit dvě operace a dvojí hospitalizaci, narkózu a rekonvalescenci. V Perfect Clinic jsme rozšířili díky našemu ORL lékaři, MUDr. Kastnerovi, nabídku služeb také o další operace, jako je například ambulantní laserová metoda odstranění chrápání. U těchto pacientů je důležitá diagnostika obtíží, která se provádí v Perfect Clinic pomocí specializovaného přístroje a výsledek pak vyhodnotí lékař, který následně provede operaci.

VARIXY JSOU I ESTETICKU VADOU

Problematika varixů dolních končetin je nejen záležitost kosmetická, ale též zdravotní, a proto je nutné toto onemocnění léčit. Perfect Clinic rozšířila již vloni svou nabídku o tyto zákroky cévní chirurgie a přizvala ke spolupráci odborníka na slovo vzatého – specialistu doktora Petra Štieglera. Používáme nejnovější laserové metody ošetření žilních varixů dolních končetin.

MAMOLOG A SONOGRAFISTA POD JEDNOU STŘECHOU

Jednou z nejžádanějších plastických operací jsou v dnešní době operace prsou, a to jak jejich zvětšení implantáty, tak modelace nebo zmenšení. Prsa pacientky, která podstupuje plastickou operaci, by měla být řádně vyšetřena, abychom my lékaři měli jistotu, že operujeme zdravý prs a že nehrozí riziko vzniku karcinomu. Proto jsme letos v Perfect Clinic tuto problematiku pojali komplexně a každá žena má před operací možnost nechat si prs vyšetřit ultrazvukem – toto vyšetření provádí zkušená radioložka MUDr. Eva Hledíková – a následně podstoupit vyšetření a interpretaci výsledků mamologem znalým terénu implantovaného prsu MUDr. Renatou Kalajovou. Jedině tímto způsobem vyloučíme možnost skrytého onemocnění prsou karcinomem, který může mít žena ve stádiu, kdy se ještě neprojeví klinické příznaky, ale v budoucnu by ji mohl ohrozit na životě. Tímto krokem se plastická chirurgie stává součástí důležité prevence pacientek, které nedochází na pravidelné mamologické kontroly. Dokážeme ale pomoci i v případě, že zjistíme u pacientky karcinom prsu. V tu chvíli provádíme ablaci prsu s jeho následnou rekonstrukcí, a to přímo ve spolupráci s mamologem ve FN Motol, kde náš tým také působí a kde jsou tyto zákroky navíc hrazené zdravotní pojišťovnou. Díky mezioborové spolupráci radiologa, mamologa, onkologa a plastického chirurga jsme schopni postarat se o pacienta komplexně, a snižujeme tak rizika léčby ve všech fázích procesu onkologického onemocnění.

IDEÁLNÍ KRÁSA Z RUKOU MAXILOFACIÁLNÍHO CHIRURGA 

V rámci plastické chirurgie jsme na obličeji schopni operovat nos, oční víčka, odstáté boltce, rty a dokážeme zmírnit pokles kůže v obasti čela, tváře i krku. Co ale nedokážeme, nebo ne tak výrazně, jsou změny proporcí. Jenže to neznamená, že to nejde. V obličeji jsou možné další úpravy v oblasti skeletu, které mají na svědomí dosažení dokonalých poměrů mezi prvky obličeje a tím i přiblížení se ideálu krásy. A zde se Perfect Clinic pyšní zcela ojedinělou spoluprací plastického chirurga s renomovanýcm maxilofaciálním chirurgem, docentem Foltánem. Díky ní se mohou provést další změny jak měkkých tkání, tak i skeletu dolní a horní čelisti.

NA OPERACI BEZ POSVĚCENÍ OD INTERNISTY NEMŮŽETE

Abych nezapomněl, tak na závěr je třeba připomenout, že klienti, kteří podstupují plastickou operaci v plné narkóze, musí být před ní řádně vyšetření internistou, aby se vyloučily možné komplikace během operace a také po ní. V Perfect Clinic je možno domluvit si interní předoperační vyšetření právě díky spolupráci s dalšími lékařskými ordinacemi v areálu polikliniky Kartouzská. Stačí prosbu vyslovit na naší recepci a o další vývoj bude postaráno.

Spolupráce s dalšími odborníky, lékaři a medicínskými obory v rámci plastické chirurgie je dle soudu mého i mých kolegů nutná. Nejen z pohledu ochrany a bezpečí klienta v rámci medicínské péče, ale i kvůli jeho většímu komfortu a spokojenosti. Proto v Perfect Clinic usilujeme o co nejširší spolupráci více oborů tak, aby náš klient měl maximálně uspokojivou nabídku zákroků a aby o něho bylo po všech směrech postaráno v rámci jednoho zdravotního zařízení.

Plastická chiurgie neřeší jen kosmetické zákroky, jak se většina veřejnosti v dnešní době domnívá, ale zabývá se také problematikou vrozených vad, jako jsou rozštěpy obličeje nebo hypospadie, dále ji zajímá rekonstrukční operativa, například rekonstrukce prsou po ablaci, odstranění kožních tumorů a krytí kožních defektů. Patří sem také mikrochirurgické zákroky, jako je replantace amputovaných částí končetin, problematika chirurgie ruky a v neposlední řadě samozřejmě též populární kosmetické zákroky.