Komunikujemy w języku polskim:
Video konsultacja
Zaplanuj konsultację
Zadzwoń
Komunikujemy w języku polskim:
Video konsultacja
Zaplanuj konsultację
Zadzwoń

Praga

Chirurgia plastyczna

+420 273 038 935

Dermatologia estetyczna

+420 225 379 110

Brno

Chirurgia plast. / Dermatologia est.

+420 513 033 763

Liberec

Chirurgia plast. / Dermatologia est.

+420 483 033 383

Warunki używania i przetwarzania danych osobowych

Dziękujemy za korzystanie z usług naszych stron internetowych. Usługi świadczy firma PerfectClinic, s.r.o., numer rejestru działalności gospodarczej: 26865831 z siedzibą pod adresem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, Czechy, oraz firma Perfect Clinic Dermatology a.s., z siedzibą pod adresem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, Czechy, numer rejestru działalności gospodarczej: 05139279.

Twoje dane osobowe administrują wspólnie: firma Perfect Clinic s.r.o., z siedzibą pod adresem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, Czechy, numer rejestru działalności gospodarczej: 26865831, wpisana do publicznego rejestru prowadzonego przez sąd okręgowy w Ostrawie pod numerem C 50765, oraz firma Perfect Clinic Dermatology a.s., z siedzibą pod adresem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, Czechy, numer rejestru działalności gospodarczej: 05139279, wpisana do publicznego rejestru prowadzonego przez sąd miejski w Pradze pod numerem B 21587 (zwane dalej „Administratorami“), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem“).

Wysłanie formularza kontaktowego lub zapisu na konsultacje

Podczas korzystania z formularza kontaktowego są przetwarzane następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko;

 • Twój adres mailowy;

 • Twój numer telefonu;

 • Adres IP;

 • Opisane przez Ciebie problemy zdrowotne

Przetwarzanie danych osobowych – imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego umożliwia art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe muszą być przetwarzane, aby komunikacja między Tobą a Administratorami była możliwa.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących opisanych przez Ciebie problemów zdrowotnych należy do tzw. specjalnej kategorii danych osobowych. Przetwarzanie to jest konieczne w celu zarekomendowania odpowiednich usług, które mają w swojej ofercie Administratorzy, ale jest zupełnie dobrowolne. Niemniej do przetwarzania potrzebna jest Twoja wyraźna ZGODA, której udzielasz klikając na „zapoznanie się/zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Takie przetwarzanie następnie umożliwi art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe Administratorzy przetwarzają w następujący sposób:

 • Na Twój adres mailowy zostanie wysłana odpowiedź na Twoje pytanie.

 • Adres IP jest zapisywany dla ewentualnego wykrycia spamu i możliwości obrony przed nim za pomocą zablokowania dostępu dla takich adresów IP. Takie przetwarzanie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratorów. Wobec tego typu przetwarzania adresu IP masz prawo wyrazić sprzeciw posyłając go pod adres info@perfectclinic.cz.

Dane te będą przetwarzane przez Administratora w okresie komunikowania się na temat usługi, najdłużej jednak 3 lata od ostatniej komunikacji, jeżeli nie zostanie zawarta umowa. W takim przypadku komunikacja zostanie przechowana przez okres 10 lat od ostatniej części realizacji usługi z powodu ewentualnej ochrony praw Administratorów oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru usług opieki zdrowotnej.

Kto przetwarza dane

Przetwarzania danych osobowych dokonuje Administrator, dane osobowe mogą jednak dla Administratora przetwarzać również poniższe podmioty:

  1. Dostawcy oprogramowania/IT, marketingu,

 • IDC-softwarehouse, s.r.o. (administrator wewnętrznych systemów informatycznych)

 • ONEsolution s.r.o. (administrator serwera hostingowego)

 • STAPRO s.r.o. (dostawca systemu CRM)

 • Atweb Consulting, s.r.o. (adminsitrator strony internetowej i marketingu online)

 • Radka Červinková (agencja marketingowa)

  1. Systemy online i sieci społecznościowe

 • MailChimp, c/o The Rocket Science Group, LLC

 • Google Ireland Limited

 • Seznam.cz, a.s.

 • Adform A/S

 • Facebook Ireland Limited

  1. Ewentualnie inni dostawcy oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji, z których firma aktualnie nie korzysta.

Jakie są twoje prawa i możliwosci

Prosimy przyjmij do wiadomości, że według Rozporządzenia masz prawo:

 • kiedykolwiek wycofać się z wyrażenia zgody, na przykład poprzez wysłanie wiadomości mailowej lub listu pod adres kontaktowy firmy info@perfectclinic.cz

 • zażądać od nas informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy,

 • zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,

 • wymagać od nas udzielenia dostępu do tych danych, dokonać ich uaktualnienia lub skorygowania, ewentualnie zażądać ograniczonego przetwarzania,

 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych

 • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu

 • do przenoszenia danych, w przypadku danych osobowych przetwarzanych automatycznie na podstawie Twojej zgody lub z powodu realizacji umowy;

 • w przypadku wątpliwości co do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zwrócić się do sądu.

Zasady ochrony prywatności

Usługodawca dba o to, by wszelkie dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczone przed nadużyciami i nieuprawnionym dostępem stron trzecich.

Akceptując te warunki przyjmujesz do wiadomości, że w związku z faktem, iż jedną z usług stron internetowych jest publikowanie i szerzenie informacji, dane te mogą zostać zindeksowane przez przeglądarki internetowe. Zasady te odnoszą się jedynie do usług świadczonych przez dostawcę stron internetowych Perfect Clinic, nie zaś do usług, danych osobowych i innych informacji udzielanych przez stronę trzecią, opublikowanych na stronach internetowych, na które można wejść klikając na stronach internetowych usługodawcy (chodzi o tzw. linki do stron internetowych stron trzecich).