Lek. med. Jiří Paděra
Chirurg plastyczny i posiadacz licencji Czeskiej Izby Lekarskiej w dziedzinie chirurgii plastycznej. Jest członkiem Czeskiego Stowarzyszenia Lekarskiego Jana Ewangelisty Purkyniego w dziedzinie chirurgii plastycznej i chirurgii estetycznej. Ponadto jest członkiem International Society for Burn Injuries.

Od 1999 roku poświęca się prywatnej praktyce lekarskiej ukierunkowanej na problematykę chirurgii estetycznej, w ramach której przeprowadza szeroki zakres operacji kosmetycznych, łącznie z najnowocześniejszymi zabiegami endoskopowymi.

Ukończył staże zawodowe w kraju i za granicą. Wykładał na międzynarodowych kongresach poświęconych problematyce medycyny oparzeniowej oraz chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Jest współautorem szeregu publikacji naukowych.

padera-sirkaTextu

Video

Galeria zdjęć