Dohodnúť konzultáciu
Zavolajte nám

Praha

Plastická chirurgia

+420 273 038 937

Estetická dermatológia

+420 225 379 110

Brno

Plast. chirurgia / Est. dermatológia

+420 513 033 763

Liberec

Plast. chirurgia / Est. dermatológia

+420 483 033 383

MUDr. Jiří Ferra, plastický chirurg

Je držiteľom licencie Českej lekárskej komory pre výkon lekárskej praxe v odbore plastickej chirurgie a pre výkon odborného garanta v tomto odbore. Je zároveň členom Spoločnosti plastickej chirurgie JEP, International Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS), European Society of Aesthetic Laser Surgery a European Association of Plastic Surgery.

Bol členom špeciálneho mikrochirurgického a replantačného operačného tímu. Od roku 2004 pracoval ako ordinár pre plastickú chirurgiu vo „Kliniken Freyung-Grafenau GmbH“ v SRN a ako vedúci lekár a odborný garant v odbore plastickej chirurgie pre Kliniku Laser Esthetic Praha.

Aktívne publikuje a prednáša v ČR aj v zahraničí pre odbornú i laickú verejnosť.

Pravidelne sa zúčastňuje rôznych zahraničných sympózií – IMCAS Paris, EURAPS, Madrid a ďalšie.

Pôsobil ako stážista na Klinike plastickej a rekonštrukčnej chirurgie v Kantonálnej nemocnici v Bazileji pod vedením profesora J. Preina.

Zaujímavosti

  • Člen špeciálneho mikrochirurgického a replantačného tímu
  • Pôsobil ako ordinár pre plastickú chirurgiu vo Kliniken Freyung-Grafenau GmbH v Nemecku
  • Pôsobil na stáži v Bazileji u profesora J. Preina

Video

Fotogaléria