MUDr. Jiří Paděra, plastický chirurg

Plastický chirurg a držiteľ licencie Českej lekárskej komory v odbore plastickej chirurgie. Je členom spoločnosti JEP v odbore plastickej a estetickej chirurgie. Ďalej je členom International Society for Burn Injurie.

Od roku 1999 sa už venuje súkromnej lekárskej praxi zameranej na problematiku estetickej chirurgie, v rámci ktorej vykonáva celé spektrum kozmetických operácií vrátane najmodernejších endoskopických postupov.

Absolvoval odborné stáže v ČR aj v zahraničí. Prednášal na medzinárodných kongresoch venovaných problematike popáleninovej medicíny a plastickej a kozmetickej chirurgie. Je spoluautorom mnohých odborných publikácií.

Zaujímavosti

  • Venuje sa estetickým operáciám vrátane endoskopických postupov
  • Prednášal na medzinárodných kongresoch venovaných problematike popáleninovej medicíny
  • Má viac ako dvadsaťročnú prax