Dohodnúť konzultáciu
Zavolajte nám

Praha

Plastická chirurgia

+420 273 038 937

Estetická dermatológia

+420 225 379 110

Brno

Plast. chirurgia / Est. dermatológia

+420 513 033 763

Liberec

Plast. chirurgia / Est. dermatológia

+420 483 033 383

MUDr. Lukáš Frajer, plastický chirurg

Plastický chirurg a držiteľ licencie Českej lekárskej komory v odbore plastickej chirurgie. Člen Spoločnosti estetickej chirurgie ČLS JEP a držiteľ Certifikátu odbornosti tejto spoločnosti.

V rokoch 1997 – 2004 študoval na Univerzite Karlovej, 3. lekárskej fakulte, odbor všeobecná medicína s preventívnym zameraním. Od roku 2007 sa venoval postgraduálnemu štúdiu biomedicíny v odbore experimentálnej chirurgie na 1. LF UK.

Súčasne pôsobí v súkromnej sfére ako člen tímu Perfect Clinic, kde sa venuje estetickým operáciám, a v štátnom sektore ako plastický chirurg toho istého tímu vo FN Motol, kde rieši zdravotné indikácie v rámci rekonštrukčných, replantačných, onkochirurgických a mikrochirurgických výkonov.

Zaujímavosti

  • Pôsobí súčasne v Perfect Clinic aj na oddelení plastiky vo FN Motol
  • Okrem estetickej plastiky sa venuje aj rekonštrukčným, replantačným, mikrochirurgickým a onkochirurgickým výkonom

Video

Fotogaléria