Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Vývojové vady ruky

Vrozené vady ruky jsou jedním z velmi vážných a funkčně velmi zatěžujících problémů, které je třeba chirurgicky řešit. Jedná se zejména o vady typu syndaktylie, polydaktylie, hypoplazie, aplázie a rozštěp ruky.

Na vzniku vrozených vad se podílí jak dědičnost, tak vnější faktory. Vývoj horní končetiny probíhá ve 4. – 7. týdnu těhotenství. Právě v této době může dojít k vývojové vadě v důsledku užívání kontraindikovaných léků nebo vystavení nežádoucímu záření. K postižení horní končetiny může dojít také nešťastným zaškrcením pupeční šňůrou.

Lékaři a odborníci řeší otázku, v kterém období přistoupit k operaci problému. Včasná operace předchází psychické újmě rodiny a dítěte a především špatné tvorbě pohybových návyků. Problémem je naopak velmi malý terén dětské ruky a komplikovaná rehabilitace právě s ohledem na dětský věk.

Radiální aplázie

Jedná se o nedovyvinutý nebo pouze částečně vyvinutý kostěný základ vřetení kosti. Primárně se léčí protahováním a dlahování. Potom následuje operace, při které se vystředí zápěstí na kost loketní. Operace se provádí ve věku 6 měsíců.

Hypoplazie aplazei (málo nebo nedovyvinutý palec)

Nedovyvinutí palce, a to i částečné nedovyvinutí způsobuje závažnou funkční poruchu a estetickou stigmatizaci. V případě úplného chybění palce se provádí přesun ukazováčku na místo palce. V případě částečného nedovyvinutí palce je možné domodelovat jej pomocí laloků, někdy se také přenese prs z nohy, často metodou je technika twisted two toes. Operace se obvykle provádí od 1,5 roku do 3 let.

Rozštěp ruky

Pod název rozštěp ruky se zahrnují vývojové vady střední část ruky, mohou být úplné nebo částečné. Jedná se hlavně o kůstky zápěstí a prostředníček. Rozštěp ruky dělíme na typický a atypický, u typických chybí prostřední prst, ale rozštěp nezasahuje dlaň. Atypické rozštěpy postihují i střední část dlaně. Cílem operace je upravit ruku tak, aby pacient byl schopen semknout prsty do špetky.

Syndaktylie (srůst prstů)

Jedná se o nejčastější vrozenou vývojovou vadu prstů, a to na horní i dolní končetinu. Dělí se na syndaktylii simplexní, kdy jsou srostlé pouze měkké tkáně prstů, u syndaktylie komplexní, kdy jsou srostlé chrupavky i kosti.

Polydaktylie (nadpočetný prst)

Je vrozená vada, kdy se vyskytuje nadpočetný prst, většinou na malíkové straně. Podle RTG se zjistí, zda obsahuje kost nebo ne. V případě, že ne, je odstranění snadné, v případě přítomnosti kosti je třeba složitější zákrok.

Další vývojové vady ruky

Krom výše popsaného se vyskytují takové vývojové vady typu nadměrný růst prstů nebo naopak minimální růst prstů či hereditární ztuhlost.

 

Ceník zákroků