Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Vystudoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia pravidelně stážoval na dermatovenerologii, působil jako lektor anatomie, absolvoval výměnný studijní pobyt Erasmus ve Francii a klinické stáže na chirurgických odděleních v Tunisu a Ghaně.

Po promoci nastoupil na Dermatovenerologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde získal kompletní praxi v oboru a složil atestaci z dermatovenerologie. Absolvoval stáže v Barceloně, Lübecku, Budapešti, Toulous a Salzburgu.

Titul Ph.D. získal v rámci postgraduálního studia v oborové radě experimentální chirurgie na Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty, kde se věnoval malignímu melanomu a kožním fibroblastům pod vedením prof. Smetany (držitele ceny Česká hlava 2002) a prof. Štorka.

Publikuje v odborných a impaktovaných časopisech. Vyučuje studenty všeobecného lékařství anatomii a dermatovenerologii. Pravidelně se účastní doškolovacích seminářů a konferencí v rámci České dermatovenerologické společnosti. Vlastní Mensa certifikát IQ 164 a je člen Triple Nine Society. Člen ČLK, České dermatovenerologické společnosti při ČLS JEP a České akademie dermatovenerologie.

 

MUDr. Kučera, estetická dermatologie

Fotogalerie