Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

MUDr. Jan Kučera, dermatolog

Člen ČLK, České dermatovenerologické společnosti při ČLS JEP a České akademie dermatovenerologie.

Vystudoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor všeobecné lékařství. Čtyři roky působil jako lektor anatomie při 2. LF UK, absolvoval klinické stáže na dermatovenerologické klinice 2. LF UK.

V rámci studijního programu Erasmus pobýval ve Francii – Rennes a účastnil se měsíčních klinických stáží na chirurgických odděleních v Tunisu a Ghaně.

Pedagogická a vědecká praxe

Postgraduální studium v biomedicíně absolvoval prací na téma: „Mezibuněčné interakce v kožních nádorech“. Oborová rada: Experimentální chirurgie; obhajoba výhledově 2019/2020.

Působí jako asistent ve výuce anatomie 1. ročníku všeobecného lékařství v Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze a ve výuce dermatovenerologie 4. ročníku všeobecného lékařství na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Pravidelně se účastní doškolovacích seminářů a konferencí v rámci České dermatovenerologické společnosti.

Vlastní Mensa certifikát IQ 164 - členství v Triple Nine Society od 2016.

Kurzy / certifikáty

  • Salzburské semináře – Dermatology 2017 (Salzburg, Weill Cornell University New York)

  • Pierre Fabre DermoCampus 2017 (Toulouse)

  • Curriculum on psoriasis 2014 (Lübeck), 2014 (Budapešť), 2016 (Barcelona)

Impaktované publikace

  • Synthetic Polyamine BPA-C8 Inhibits TGF-beta 1-Mediated Conversion of Human Dermal Fibroblast to Myofibroblasts and Establishment of Galectin-1-Rich Extracellular Matrix in Vitro

  • Cancer-associated fibroblasts are not formed from cancer cells by epithelial-to-mesenchymal transition in nu/nu mice

  • Fibroblasts isolated from the malignant melanoma influence phenotype of normal human keratinocytes

  • Microenvironment-driven resistance to B-Raf inhibition in a melanoma patient is accompanied by broad changes of gene methylation and expression in distal fibroblasts

 

MUDr. Kučera, estetická dermatologie