Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Na našich webových stránkách využíváme za účelem zajištění jejich funkčnosti a optimalizace poskytování našich služeb, stejně jako k analýze návštěvnosti našich webových stránek a dalším účelům tzv. soubory cookie. Využívání souborů cookie je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) možné považovat za zpracování osobních údajů. My, společnost Perfect Clinic, s.r.o., se sídlem Kartouzská 3274/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26865831 a Perfect Clinic Dermatology a.s., se sídlem Kartouzská 3274/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 05139279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21587 (dále jen „společnosti“, či „správci“) jsme jakožto provozovatelé internetových stránek ve vztahu k tomuto zpracování správcem osobních údajů dle GDPR.

1. Co jsou cookies?

Cookie je malý textový soubor, který se automaticky uloží na Váš počítač nebo mobilní zařízení při návštěvě našeho webu. Tento soubor umožňuje webové stránce rozpoznat během určitého časového období Vaše akce a předvolby (jako například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení), takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se na naše stránky vrátíte, nebo přecházíte z jedné stránky na druhou. Informace, které získáme ze souborů cookie nepoužíváme k Vaší osobní identifikaci a jakékoliv výstupy z námi získaných dat slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu.

2. Co nám umožňuje zpracovávat cookies?

V závislosti na konkrétním typu souboru cookie (viz níže) zpracováváme tyto soubory buďto na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich stránek a jejich optimalizace nebo na základě Vámi uděleného souhlasu.

3. Jak si mohu své nastavení změnit?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit zde.

Nastavení souborů cookie můžete upravit také ve svém webovém prohlížeči, který lze nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně souborů cookie třetích stran. Soubory cookie, které už jsou ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoliv smazat. Pokud však ukládání souborů cookie, včetně nutných, zcela zakážete, nemusí naše webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

4. Popis jednotlivých cookies

Naše webové stránky mohou využívat následující cookies:

Funkční (nezbytné) cookies

Zpracování funkčních cookies je nutné k zajištění správné funkčnosti a použitelnosti naší webové stránky. Funkční cookies umožňují webové stránce vykonávat její základní funkce. Ovlivňují tak např. funkčnost navigace v rámci webové stránky, či zajištění přístupu k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemusí bez těchto cookies správně fungovat, případě může být její funkčnost do značné míry omezena.

Funkční cookies tedy zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich webových stránek. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Užívání funkčních cookies je na naší webové stránce možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu proto nemohou být nezbytně nutné cookies vypnuty. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte však samozřejmě vždy možnost změnit celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

 

Služba/Typ

Název Cookies

Účel

Expirace

perfectclinic.cz

ci_session_perfectclinic_Cz

Redakční systém webu - cookie potrebna pro prihlaseni

Session

perfectclinic.cz

cc_cookie

Slouží k uložení informace o souhlasu s cookies

10 let

 

Výkonnostní (nezbytné) cookies

Výkonnostní cookies umožňují, aby si naše webová stránka zapamatovala informace, které mění její chování nebo vzhled. Mezi nastavení, které tyto cookies ovlivňují, patří například Vámi preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Výkonnostní cookies tedy zpracováváme podobně jako cookies funkční na základě oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich webových stránek. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Užívání výkonnostních cookies je na naší webové stránce možné bez Vašeho souhlasu. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte však samozřejmě vždy možnost změnit celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vypnutí výkonnostních cookies může vést k omezení funkcionality našich webových stránek.

 

Služba/Typ

Název Cookies

Účel

Expirace

google.com

NID

Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.

6 měsíců

 

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají porozumět, jak jednotliví návštěvníci používají naše webové stránky. Analytické cookies anonymně sbírají data o užívání našich webových stránek a umožňují nám analyzovat obsah těchto dat.

Analytické cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste oprávněni kdykoliv odvolat. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Vámi udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vypnutí statistických cookies může vést k omezení funkcionality našich webových stránek.

 

Služba/Typ

Název Cookies

Účel

Expirace

perfectclinic.cz

_ga

Google Analytics - slouží k rozlišení uživatelů

2 roky

perfectclinic.cz

_gid

Google Analytics - slouží k rozlišení uživatelů

1 den

perfectclinic.cz

referer referer_log atw_phone atw_phone2

Slouží k vyhodnocení výkonnosti zdrojů návštěvnosti webu

3 měsíce

youtube.com

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa.

Cookie pomáhá trackovat uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa.

8 měsíců

 

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme zejména pro účely sledování preferencí návštěvníků našich webových stránek. Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás relevantní a zajímavá, stejně jako zobrazovat Vám naši reklamu, když navštívíte webové stránky jiného provozovatele.

Marketingové cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Vámi udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Marketingové cookies používáme v kombinaci s osobními údaji, které  nám umožňují vás oslovit relevantní nabídkou našich služeb na stránkách partnerů jako je Google, Facebook nebo Seznam. Konkrétně se jedná o osobní data v podobě IP adresy, jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla. Tyto údaje používáme striktně v jednosměrné zahashované (šifrované) podobě.

V případě, že se zpracováním marketingových cookies nesouhlasíte, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

 

Služba/Typ

Název Cookies

Účel

Expirace

seznam.cz

sid

Slouží pro možnost retargetingu v síti seznam.cz

1 měsíc

doubleclick.net

IDE

Jeden či více souborů cookie používáme i pro reklamy zobrazované po celém internetu. Náš hlavní reklamní soubor cookie na webech mimo Google má název IDE a ukládá se do prohlížečů pod doménou doubleclick.net.

13 měsíců

facebook

_fbp

Facebook tuto cookie používá k identifikovaní facebook uživatele a browseru pro reklamu.

3 měsíce

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete, jakožto subjekty údajů, využít následujících práv:

a) právo na informace ohledně osobních údajů subjektů údajů, které jako Správce zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů;

b) právo na přístup k údajům, které subjekt údajů naší Společnosti poskytl na našich webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva bude subjekt údajů informován, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Veškeré údaje budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování;

c) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoliv nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může naše Společnost efektivně vyřídit reakce subjektů údajů;

d) právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se subjekt údajů domnívá, že naše Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy;

e) právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již naše Společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním subjekt údajů nesouhlasí. Na základě uplatnění tohoto práva naše Společnost zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně údaje subjektu údajů zcela nebo zčásti zlikviduje;

f) právo na přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu subjektu údajů k jinému subjektu, kdy naše Společnost předá osobní údaje subjektu údajů v běžně používaném formátu subjektu údajů nebo jinému správci podle jeho žádosti;

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že osobní údaje subjektu údajů zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;

h) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že nám poskytl subjekt údajů souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na žádosti subjektu údajů, které se týkají uplatnění jeho práv, bude naše Společnost reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další 30 dnů. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, budeme subjekt údajů vždy informovat;

ch) právo se v případě porušení svých práv obrátit se na správce či Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.gov.cz.

Pokud se domníváte, že naše Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od naší Společnosti požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v našich Obecných zásadách, které jsou dostupné zde.