Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Plastická operace nosu – rhinoplastika 

Tvar a velikost nosu zásadním způsobem ovlivňují celkový vzhled a výraz obličeje. Tvarové i velikostní odchylky působí nejen estetické, ale často i funkční potíže. Pro dobrý výsledek operace nosu bývá proto někdy nutná spolupráce ORL specialisty a plastického chirurga.

Perfect Clinic umožňuje ORL i estetický zákrok podstoupit v rámci jedné operace a šetří tím pacientovi značnou fyzickou i psychickou zátěž. Plastika nosu se provádí v celkové anestezii, zabere jednu až dvě hodiny, hospitalizace trvá maximálně dva dny a po týdnu je možné vrátit se k lehčím aktivitám.

Rychlé informace

 • Velikost a tvar nosu zásadním způsobem ovlivňuje výraz obličeje.
 • Na klinice používáme nejšetrnější metodu PGA Rhinoplasty - menší krvácení, rychlejší hojení a žádná nosní dlaha.
 • Plastiku nosu lze provést nejdříve po ukončení růstu a puberty.
 • Krom estetického výsledku může rhinoplastika zlepšit dýchání nosem.
 • V rámci Perfect Clinic lze ORL zákrok provést v rámci jedné operace s plastikou.
 • U klasické rhinoplastiky je nutné nosit sádrovou dlahu dva až tři týdny.

Tvar nosu a výraz tváře

Příliš velký nos, orlí nos, sedlovitý nos, příliš úzké nosní chřípí, bambulovitá špička nosu – to všechno jsou problémy, se kterými se řada lidí trápí, aniž by si uvědomila, že tento problém se zdaleka netýká jen samotného nosu, ale zásadně určuje celý výraz jejich obličeje. Navíc, na rozdíl od všech jiných částí těla, nos neustále vystavujeme okolí, nelze ho nijak skrýt. Opticky se dají některé mírnější problémy nosu zmírnit například dobře zvoleným tvarem brýlí a správně naneseným make-upem, pokud však chceme zásadní a zjevnou změnu, jedinou možností je plastická operace nosu.

Pro koho je plastika nosu určena

Plastika nosu je operace určená každému, koho trápí vrozený či získaný (například v důsledku úrazu) nepříznivý tvar nebo velikost nosu. Jedná se o celou škálu problémů, jako je orlí nebo sedlovitý nos, vybočení nosu z osy, příliš široké či naopak úzké chřípí apod.

Estetické problémy nosu často provázejí i funkční potíže, například zhoršené dýchání a opakující se infekce způsobené vlivem vybočené nosní přepážky. K operaci je možné přistoupit až po ukončení růsty a puberty, obvykle po osmnáctém roce života. Důležité je být v dobrém zdravotním stavu.

Z galerie před/po

plastika nosu foto před a po rhinoplastika před/po

Před plastikou nosu

Prvním krokem k plastice nosu je konzultace s lékařem, který zhodnotí problém, stav a mj. i tloušťku kůže a současně objasní možnosti operace. Lékař by měl být ze strany pacienta informován o všech jeho zdravotních potížích, užívaných lécích a potravinových doplňcích. Některé z nich bude nutné s ohledem na operaci vysadit. Veškeré informace k přípravě na operaci i pooperační péči obdrží dotyčný také v rámci konzultace v písemné podobě.

Je třeba počítat s tím, že před operací je nutné podstoupit nejen celkové předoperační vyšetření, ale v případě funkční poruchy se doporučuje také vyšetření ORL lékařem.

Důležité:

 • V posledních třech týdnech před operací je třeba být zcela zdráv a v případě, že se objeví byť jen lehká infekce (rýma, viróza apod.), je nutné o tom informovat lékaře.

Průběh plastiky nosu

Plastická operace nosu (někdy též označovaná jako rhinoplastika) se provádí v celkové anestezii, pouze pokud jde o úpravu hrotu nosu, lze ji provést v místním znecitlivění. Operace obvykle zabere jednu až dvě hodiny. Existují dva přístupy: otevřená a zavřená metoda. V případě, že úprava nosu zahrnuje i řešení ORL problému, nejprve se provede ORL zákrok a na to naváže operací plastický chirurg. Ten upraví v závislosti na konkrétním problému měkké i tvrdé tkáně nosu do požadovaného tvaru. Řezy vede v případě zavřené metody z vnitřní strany nosu , v případě otevřené, která řeší komplikovanější stavy a deformity nosu, pak mezi nosními dírkami, kde zůstane tenká, neviditelná jizvička. Následně je provedena tamponáda nosu a přiložena sádra, která se fixuje náplastmi.

PGA Rhinoplasty - nejšetrnější rhinoplastika, kterou si zasloužíte

PGA rhinoplastika je šetrná metoda operování nosu. Standardní techniky jsou poměrně agresivní ke tkáním. Při zavřené rhinoplastice se provádí uvolnění kůže v oblasti kořene nosu pomoci nůžek z nosní dírky, přeruší se cévy v podkoží, což způsobuje výrazné krvácení.

Stejně tak při zavřené metodě provádíme nalomení nosních kůstek a snesení hrbolu z kořene nosu pomocí dlátek zavedených z nosní dírky. Dochází k přerušení okostnice, kde se nachází bohaté cévní řečiště, což způsobuje krvácení a vznik velkých modřin. Krevní sraženiny ve tkáních mají vliv na tvorbu výraznějších jizev, což může ve finálním výsledku ovlivnit i celkový estetický výsledek operovaného nosu.

plastika nosu

Principem PGA rhinoplastiky je co nejšetrnější přístup k operovaným tkáním nosu. Při operaci chirurg používá lupové brýle a jemné instrumentárium. Operace se provádí v celkové anestezii, kdy pacient je v hypotenzi, tkáně se infiltrují speciálně ředěným roztokem s adrenalinem. Preparace je šetrná, kdy se snažíme co nejméně poškodit cévní řečiště nosu a tím docílíme menšího krvácení u operace.

PGA rhinoplastiku můžeme provádět otevřeně, kdy vedeme řez v oblasti kolumely, kde po operaci zůstává výsledná jizvička pod nosem nebo můžeme udělat zavřeně, z řezu v nosní dírce, bez jizev. Při preparaci se snažíme zbytečně neporušit podkožní ligamenta, které mají vliv na udržení stability kožního povrchu nosu. Hrbol na kořeni nosu neodstraňujeme dlátkem, ale zbrousíme, a po nalomení nosních kůstek piezoelektrickou pilkou zatlačíme hrbol v oblasti kořene nosu dovnitř, čímž dojde k vytvarování kořene, tzv. push down technika.

plastika nosu

Preparace nosních chrupavek provádíme také šetrně, bez agresivní redukce chrupavčitých části nosu. Pokud má pacient vybočenou přepážku, je možné ji srovnat během operace zevních struktur nosu. Vymodelované nosní kůstky fixujeme k nosní přepážce stehy a tak po operaci nemusíme na nos přikládat sádru, ale stačí nos vylepit náplastí, která se odstraní po 14 dnech od operace.

U standardní rhinoplastiky po operaci nosu vkládáme do nosních průchodu tampóny a pacient tak po operaci dýchá jen ústy, na nos se přikládá sádra. U PGA rhinoplastiky se do nosu tamponáda nevkládá, protože skelet je stabilizovaný vnitřními stehy a místo sádry na nose má pacient jen náplast. Pacient je propuštěný z nemocnice druhý den, modřiny a otoky v obličeji jsou minimální, volně dýchá nosem. PGA rhinoplastika není vhodná pro všechny typy nosu. Používá se u primárních rhinoplastik, kde nosní kořen není široký. Tuto metodu nepoužíváme u atypických nosu a u sekundárních rhinoplastik.

plastika nosu

Pooperační režim u plastiky nosu

Hospitalizace po plastice nosu trvá jeden až dva dny, v případě úpravy hrotu nosu provedené v místním znecitlivění, není hospitalizace nutná. Vlivem tamponády je pacient nucen do jejího odstranění dýchat ústy, což může být nepříjemné. Je třeba počítat s tím, že po operaci vzniknou v obličeji otok a podlitiny, které se budou několik dnů dále vybarvovat. Po dvou dnech se z nosních dírek odstraní tampony. To může provést buď lékař, nebo sám pacient. Při odstranění se postupuje tak, že se nejprve sejme krytí pod nosem a potom se pinzetou jemně vytáhnou tampony.

Okraje nosních dírek je třeba každý den očistit štětičkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Sádra je k nosu fixovaná náplastmi a ponechává se na nose po dobu dvou týdnů. Teprve potom ji lékař, nebo sám pacient sejme. Nos je možno poté umýt, ale sádra se znovu přikládá na noc, a to po dobu jednoho týdne. Předchází se tím nechtěnému poranění nosu během spánku.

Po sejmutí sádry je třeba začít provádět tlakové masáže. Začíná se na špičce nosu a postupuje se bod po bodu směrem ke kořeni. Pacient vždy po třicet vteřin stiskne dvěma prsty nos a tímto způsobem opakuje masáž deset až patnáctkrát denně po dobu jednoho měsíce. Tlakové masáže jsou velmi důležité, neboť zabraňují tvorbě jizvy a uvolňují kůži.

plastika nosu před/po plastika nosu před/po
před operací po operaci

Rekonvalescence a návrat k běžným aktivitám

V prvním týdnu po operaci nosu je třeba dodržovat klidový režim. Následně je možné vykonávat lehkou kancelářskou práci, je ale nezbytné stále nosit sádru, což může být společensky nepříjemné. Návrat k plné fyzické zátěži a sportu je možný po třech týdnech po operaci.

plastika nosu před/po plastika nosu před/po
před operací po operaci
plastika nosu před/po plastika nosu před/po
před operací po operaci

Možné komplikace po plastice nosu

Plastika nosu je chirurgický zákrok, proto při ní hrozí obecné komplikace jako po kterékoliv jiné operaci. Jedná se především o riziko zvýšeného krvácení, infekce či nadměrného jizvení. Ze specifických komplikací hrozí vznik pooperačních srůstů nebo cyst, zúžení v nosní dutině a nežádoucí výsledný tvar. I když okamžik po sejmutí sádry výrazně napoví, je třeba mít na mysli, že výsledný tvar nosu bude možné vidět až po úplném zhojení tkání, tedy po několika měsících od operace.

Nežádoucí tvarové změny nosu mohou být zapříčiněny chybně provedenou operační technikou. Proto apelujeme na pečlivý výběr zkušeného a prověřeného operatéra. Nezdařené výsledky operace nosu jsou o to závažnější, že na rozdíl od jiných částí těla, nos není možné skrýt a reoperace bývají náročné.

Přetrvání výsledku plastiky nosu

Definitivní tvar získává nos až za několik měsíců po operaci a výsledek je potom trvalý.

MUDr. Roman Kufa o svém pohledu na plastickou operaci nosu

 • „Nejčastější příčinou reoperací nosu je špatně provedená primární operace. Proto by tyto operace by měl provádět zkušený lékař, který ovládá jak zavřené, tak i otevřené techniky operování nosu. Nelze na všechny typy nosu používat pouze jeden naučený postup. Každý nos je jiný a vyžaduje přesné naplánování operace a zvolení správné techniky. Pro šetrnější zacházení s tkáněmi jsme v Perfect Clinic začali použít pro úpravu nosních kůstek místo klasických dlátek, piezzoelektrickou pilku, která ve výsledku snižuje traumatizaci tkání a usnadňuje hojení.“

Kde plastiku nosu provádíme?

Konzultovat svůj problém s nosem můžete na všech našich pobočkách – tedy v Praze, Brně i Liberci. Tam se vám bude věnovat specialista, se kterým proberete své představy a očekávání, a dohodnete vše potřebné pro operaci nosu. Vlastní operaci pak vždy provádíme na pracovišti v Praze.

Cesta za menším nosem

 • Podívejte se na příběh a proměnu Moniky, která se rozhodla, že si nechá zmenšit svůj nos.

 

Jaká je cena za rhinoplastiku?

Cena plastiky nosu závisí na typu problému a rozsahu potřebného ošetření. Může se jednat pouze o rhinoplastiku, nebo o rhinoplastiku spojenou s úpravou nosní přepážky, kdy je cena vyšší. V některých případech provádí lékař pouze úpravu nosní přepážky nebo tzv. mukotomii, při které odstraňuje zbytnělou nosní sliznici. V takovém případě se jedná o méně náročné operace nosu a cena je nižší. Stejně jako v případě úpravy jen špičky, tedy měkké části nosu.

K ceně operace nosu je nutné připočíst náklady na hospitalizaci, antitrombotické punčochy a případné další materiály a přípravky potřebné po dobu rekonvalescence. O nich vás budeme podrobně informovat na klinice během osobní konzultace. Ceny na naší klinice jsou nastaveny tak, abychom mohli zajistit vysoce kvalitní péči a bezpečnost pro klienty, současně však usilujeme o maximální finanční přívětivost. Také proto lze plastiku nosu zaplatit jak hotově, tak i platební kartou.

Časté dotazy

Kdy jít na rhinoplastiku?

 • Zákrok lze provádět celoročně a to z důvodu estetického i funkčního. Rhinoplastika je vhodná pro lidi, které trápí velký nos, bambulka, nebo problémy s dýcháním a opakující se infekce.

 

Co je to PGA rhinoplasty a jaké jsou její výhody?

 • Jde o šetrnou metodu plastiky nosu, kdy se operatér snaží co nejméně poškodit cévní řečiště nosu, tím se zmírní krvácení a urychlí hojení. Po tomto typu operace není nutné vkládat do nosu tamponádu a místo sádry je na nose jen náplast. Pacient volně dýchá nosem.

 

Kolik stojí plastika nosu?

 • Cena se odvíjí od způsobu a řešení problému. Může jít jen o úpravu měkké části, případně i rovnání nosní přepážky (mukotomii). K ceně je nutné připočítat náklady na anestezii a hospitalizaci. Celkovou částku se dozvíte na konzultaci.

 

Kam na plastiku nosu?

 • Vždy si vybírejte odborníky, kteří mají s plastikou nosu velké zkušenosti. Podívejte se na jejich práci a zajděte si na konzultaci, abyste zjistili, jak vám sedí případný přístup operatéra. Fotografie před/po plastice nosu najdete u nás v galerii zákroku.

 

Jak dlouho se hojí nos po operaci?

 • Klidový režim je nutné dodržovat zhruba týden. Návrat k fyzické zátěži je možný po třech týdnech. Vždy dbejte pokynů lékaře. Definitivní výsledek uvidíte až po několika měsících.

 

Jak dlouho masírovat nos po rhinoplastice?

 • Tlakové masáže se provádí až po sejmutí sádry či jiné fixace. Začíná se od špičky nosu a techniku vám ukáže váš operatér. Ideální je provádět masáže 10x za den po dobu jednoho měsíce. Masáže zabraňují tvorbě jizev a uvolňují kůži.

Ceník zákroků