Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Vážené pacientky, dovolte nám, abychom reagovali tímto prohlášením na informaci zveřejněnou médii ohledně závadnosti texturovaných prsních implantátů a zvýšeného rizika rozvoje vzácné formy lymfomu.

V současné době je popsáno a verifikováno na celém světě cca 600 případů tohoto onemocnění, což je při absolutních číslech a množství pacientek (v řádech milionů) po celém světě s prsními implantáty, statisticky velmi "zanedbatelné".

O jaký jde lymfom?

ALCL (anaplastic large cell lymphoma) je vzácný druh T- lymfomu (rakoviny bílých krvinek), který se vyskytuje pravděpodobně v souvislosti s cizím materiálem v těle pacienta a vzniká cca 6-8 let po případné implantaci. Tento typ lymfomu nebyl ovšem popsán jen u texturovaných implantátů, ale také u hladkých implantátů, expandérů, alveolárních implantátů, ale také třeba okolo osteosyntetického materiálu při léčbě zlomenin.

Textura jako příčina nestačí

Každý typ implantátu má svoji texturu (vyjma hladkých), a tato jemnost textury a její výroba je patentem každé společnosti vyrábějící silikonové prsní protézy. V současné době je právě textura velmi diskutována jako jednou z možných podpůrných faktorů vzniku ALCL. Příčina vzniku ALCL je ale multifaktoriální (na vzniku se podílí řada příčin) a textura není hlavním původcem tohoto typu lymfomu.

ALCL příčiny nejasné

V současné době ani odborníci a specialisté nemají jasný postoj k tomuto onemocnění, existuje značná variabilita a několik odborných článků, které vyšly v tomto roce, nemají jasné závěry ani doporučení, a vše je předmětem výzkumu. Obecně je udávána incidence (četnost) cca 1:30000, ale toto se značně může stát od státu či dokonce od kontinentu. Tomu odpovídá i jistá predispozice ke vzniku v souvislosti s genetickou výbavou populace (souvislost s HLA systémem - systém antigenů u člověka v rámci imunity). V současné době je popsáno a verifikováno na celém světě cca 600 případů tohoto onemocnění a 15 pacientek na něj zemřelo, což při absolutních číslech a množství pacientek po celém světě s prsními implantáty je velmi "zanedbatelné".

Klinické projevy

Klinicky se toto onemocnění projeví chronickým výpotkem a jednostranným zvětšením prsu, což by ženu mělo dovést k lékaři, který provede punkci výpotku a pošle na rozbor do laboratoře. Na naší klinice jsme provedli již několik desítek vyšetření, ale u žádné z našich pacientek se toto neprokázalo. V současné době je popsán jeden případ s tímto vzácným onemocněním v ČR. Léčba je pak komplexní a sestává z chirurgické revize a onkologické léčby.

Každý léčivý přípravek či implantát používaný v České Republice je schvalován Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který velmi bedlivě sleduje kvalitu a v případě pochybností je vydáno nařízení přestat lék či implantát používat. V současné době je užití texturovaných implantátů bezpečné a není se třeba obávat jejich užití či dokonce již implantované implantáty odstraňovat.

Průběžně sledujeme novinky v odborných článcích na téma ALCL, abychom dbali o vaše bezpečí.

za tým Perfect Clinc s.r.o
MUDr. Roman Kufa- vedoucí lékař, MUDr. Lukáš Frajer