Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+
Vážené pacientky, dovolte nám, abychom reagovali tímto prohlášením na informaci zveřejněnou médii ohledně závadnosti texturovaných prsních implantátů a zvýšeného rizika rozvoje vzácné formy lymfomu.

ALCL

V současné době je popsáno a verifikováno na celém světě cca 600 případů tohoto onemocnění, což je při absolutních číslech a množství pacientek (v řádech milionů) po celém světě s prsními implantáty, číslo statisticky tzv. zanedbatelné.

O jaký jde lymfom?

ALCL (anaplastic large cell lymphoma) je vzácný druh T- lymfomu (rakoviny bílých krvinek), který se vyskytuje pravděpodobně v souvislosti s cizím materiálem v těle pacienta a vzniká cca 6-8 let po případné implantaci. Tento typ lymfomu nebyl ovšem popsán jen u texturovaných implantátů, ale také u hladkých implantátů, expandérů, alveolárních implantátů, ale také třeba okolo osteosyntetického materiálu při léčbě zlomenin.

Textura jako příčina nestačí

Každý typ implantátu má svoji texturu (vyjma hladkých), a tato jemnost textury a její výroba je patentem každé společnosti vyrábějící silikonové prsní protézy. V současné době je právě textura velmi diskutována jako jeden z možných podpůrných faktorů vzniku ALCL. Příčina vzniku ALCL je ale multifaktoriální (na vzniku se podílí řada příčin) a textura není hlavním původcem tohoto typu lymfomu.

ALCL příčiny nejasné

V současné době ani odborníci a specialisté nemají jasný postoj k tomuto onemocnění a existuje značná názorová variabilita. Několik odborných článků, které vyšly v tomto roce, nemá jasné závěry ani doporučení, a vše je předmětem výzkumu. Obecně je udávána incidence (četnost) cca 1:30000, ale toto se značně může lišit stát od státu či dokonce kontinent od kontinentu. Tomu odpovídá i jistá predispozice ke vzniku v souvislosti s genetickou výbavou populace (souvislost s HLA systémem – systém antigenů u člověka v rámci imunity).

Klinické projevy

Klinicky se toto onemocnění projeví chronickým výpotkem a jednostranným zvětšením prsu, což by ženu mělo dovést k lékaři, který provede punkci výpotku a pošle na rozbor do laboratoře. Na naší klinice jsme provedli již několik desítek vyšetření, ale u žádné z našich pacientek se toto neprokázalo. V současné době je popsán jeden případ s tímto vzácným onemocněním v ČR. Léčba je pak komplexní a sestává z chirurgické revize a onkologické léčby a při včasné diagnóze je léčba zcela úspěšná.

Každý léčivý přípravek či implantát používaný v České republice je schvalován Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který velmi bedlivě sleduje kvalitu a v případě pochybností je vydáno nařízení přestat lék či implantát používat.

S čím pracujeme

Na našem pracovišti v současnosti používáme pouze takové prsní implantáty, které se podle klasifikace ISO 14607:2018 řadí do kategorie implantátu s mikrotexturou, tj. texturace 10-50 mikronů (nikoliv makrotexturou). Použití těchto implantátů je schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv ČR a FDA, tj. Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických. Použití těchto implantátů je bezpečné.

Pokud již pacientka má vložené implantáty s povrchem Biocell značky Natrelle, které se řadí do kategorie makrotexturovaných implantátů, není nutná panika.

FDA nedoporučuje odstraňování těchto implantátů u žen, které nemají symptomy spojené s chorobou BIA-ALCL. Doporučuje jim ale, aby se detailně seznámily se symptomy této nemoci, a aby monitorovaly oblast prsu kolem implantátu. Pokud by si ženy všimly jakýchkoliv problémů nebo změn, měly by toto okamžitě hlásit svému lékaři.

Typickými příznaky, které vznik rakoviny BIA-ALCL doprovázejí, jsou otoky nebo bolest v oblasti implantátu, zvětšení prsu. Objevují se přibližně rok po implantaci. Všem pacientkám, které na naší klinice podstoupí zvětšení prsů implantáty, doporučujeme pravidelné kontroly prsů ultrazvukem, kteréžto vyšetření je možné udělat přímo na naší klinice.