Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Augmentace poprsí

Život každé ženy se může dostat do fáze, že z nějakého důvodu začne uvažovat o úpravě prsou. Jestliže toužíte po plném dekoltu a vaše přírodní poprsí je spíše menší velikosti, bude pro vás vhodná augmentace – u té se prsa zvětší za pomocí prsních implantátů nebo transferem vlastního tuku, případně kombinací těchto zákroků.

Velikost prsou (malá prsa) určuje řada faktorů – přirozeně daná velikost mléčné žlázy, množství tukové tkáně, která prs utváří, různé životní události jako je těhotenství a kojení, nebo změny tělesné váhy mohou mít na velikost ňader také vliv. Nicméně změnu velikosti, tvaru a plnosti, která bude trvalá může přinést pouze chirurgický zákrok v podobě vložení prsního implantátu. Zvětšení prsů pomocí implantátů je nejčastějším zákrokem v plastické chirurgii po celém světě. 

Augmentace v Perfect Clinic

 • Používáme vysoce kvalitní implantáty anatomické i kulaté.
 • Stehy jsou vstřebatelné a není třeba je odstraňovat.
 • Elastická podprsenka se po zvětšení prsou nosí 4 týdny nonstop pro co nejlepší a nerychlejší rekonvalescenci
 • O velikosti, tvaru a způsobu vložení implantátu je nutné se pobavit na konzultaci s lékařem, který vezme v potaz vaše přání a výchozí fyziognomický stav.

Kdo může augmentaci prsou silikonovým implantátem podstoupit

Zvětšení prsou pomocí implantátů řeší problémy žen, které nejsou spokojeny s velikostí svých prsů – mají nedostatečně vyvinuté (malé) prsy, trápí je asymetrie, tedy rozdíl ve velikostech pravého a levého prsu nebo v průběhu života došlo z jakéhokoli důvodu (hubnutí, kojení...) ke změnám velikosti a tvaru prsů.

Operace zvětšení poprsí mohou podstoupit ženy všech věkových kategorií, optimální věk přesně určit nelze. Nezbytným předpokladem je dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost ženy. Zákrok mohou podstoupit ženy už od 18 let věku, pokud tedy byl již ukončen vývoj mléčné žlázy, avšak přistupuje se k němu výjimečně, spíše u velké asymetrie či deformity prsů.

U žen, které v nejbližších letech plánují těhotenství, je důležité zvětšení prsou pečlivě zvážit. Těhotenství totiž přináší značné objemové změny prsů, což může dobrý výsledek plastické operace negativně ovlivnit a žena by měla ještě před operací posoudit, zda je toto přirozené riziko pro ni přijatelné. Na těhotenství a kojení nemá ale zvětšení prsu, při kterém se nezasahuje do prsní žlázy, žádný vliv, ani plod nijak neohrožuje. V případě, že plánujete operaci až po porodu, doporučuje se operaci prsů podstoupit s odstupem minimálně půl roku. A to i v případě, že žena nekojila.

Prsní implantáty

Prsní implantáty jsou speciální pouzdra z polymerizované silikonové pryže vyplněné měkkým silikonovým gelem, který má tvarovou paměť a konzistenci podobnou tkáni přirozeného prsu. Implantáty jsou bezpečné, hygienicky nezávadné, mají vysokou pevnost a jsou pružné. Na naší klinice používáme pouze implantáty s vysokým stupněm světové certifikace pro použití z hlediska kvality.

K dispozici jsou implantáty dvou tvarů (kulaté, anatomické – tvar kapky) a mnoha velikostí, díky tomu může operatér zvolit přesně takový implantát, který umožní vytvarovat poprsí dle představ a přání ženy. Ne vždy jsou však požadavky žen, zejména v případě přání tělu neúměrně velkých prsů, splnitelné. Nezbytné je proto vše konzultovat s lékařem, který doporučí velikost prsů s ohledem na tělesné proporce a dispozice.

Před operací prsů

Plastické operaci prsou předchází konzultace s lékařem. Naši lékaři vás seznámí s možnostmi a průběhem operace i pooperační péčí; společně proberete vaše představy a požadavky. Lékař je tím, kdo odborně posoudí stav vašich prsů a doporučí vhodnou velikost a tvar implantátů.

Plastika prsou předpokládá dobrý zdravotní stav. Zákrok se provádí v celkové anestezii, proto je nezbytné podstoupit podrobné předoperační vyšetření, EKG a velmi doporučujeme ultrazvukové nebo mamografické vyšetření (záleží na vašem věku), které vyloučí případné onemocnění prsů. Po domluvě o realizaci operace obdržíte na naší klinice také veškeré informace k zákroku a předoperační doporučení důležitá pro bezproblémový průběh operace.

Průběh operace zvětšení prsou

Plastika prsou probíhá v celkové anestezii, trvá asi 60 minut. Implantáty se vkládají buď pod mléčnou žlázu nebo pod prsní sval tak, aby implantát nebyl vidět a prsní tkáň jej dostatečně zakrývala. Jaký postup bude zvolen, záleží na posouzení výchozího stavu lékařem operatérem během konzultace či až během operace.

Implantát se vkládá obvykle malými řezy (3 až 4 cm velkými), které jsou vedeny v podprsní rýze. Existuje také přístup z podpaží nebo z oblasti prsního dvorce na rozhraní světlé a pigmentované kůže, kde jsou pak jizvy po augmentaci co nejméně patrné, ale tyto metody nejsou kvůli nepřehlednosti v operovaném terénu nejvhodnější. Operace je zakončena nasazením elastické, pevné podprsenky, která fixuje implantáty v poloze, v jaké byly uloženy.

Po augmentaci zůstanete na klinice obvykle jeden den, je-li vše v pořádku, budete poté propuštěna do domácí péče. Před propuštěním se provádí kontrola operatérem, odstraňují se drény pro odvod zbytkového krvácení, pokud byly zavedeny, a prsy jsou nadále chráněny elastickou podprsenkou. Na cestu domů si vždy zajistěte odvoz.

Po plastické operaci prsou

V prvních dnech po plastice prsou je třeba dodržovat klidový režim, veškerá doporučení lékaře a také termíny kontrol – jejich nedodržení může negativně ovlivnit výsledný efekt operace. Před odchodem z kliniky budete poučena o domácí péči, hygieně a ošetření operačních ran v prvních dnech po operaci zvětšení prsou.

Pooperační mírné bolesti, resp. spíše pnutí v operované oblasti, modřiny a otoky jsou zcela normální a postupně odeznívají. Po dobu čtyř týdnů je nutné nosit speciální elastickou podprsenku, a to neustále ve dne i v noci. Stehy se po operaci prsů na naší klinice neodstraňují, používáme speciální stehy, které se samy vstřebávají.

Rekonvalescence po plastice prsou

Počítejte s tím, že plastika prsou znamená, že se do běžného režimu vrátíte asi po 7–10 dnech. Náročná fyzická práce, zvedání břemen, posilování a cvičení je doporučováno 1–2 měsíce od operace. Po 18 dnech od operace se většinou přistupuje k tlakovým masážím jizev, které zlepšují jejich stav a vzhled. Po třech měsících od operace lze stav považovat za výsledný. Stejně jako u jiných chirurgických výkonů se i při augmentaci prsů silikonovými implantáty mohou objevit komplikace. Vzhledem k úrovni současné medicíny se objevují jen zřídka – většinou se jedná o potíže související s následným hojením operačních ran, infekcí, krvácením a charakterem jizev. Nicméně jedná se o komplikace řešitelné. V raritních případech zvětšení prsou se objevují komplikace související s implantátem, resp. reakcí organizmu na vložený implantát. V tom případě se implantát jednoduše vyjme.

Ženy po zvětšení prsou implantáty by se měly objednat na kontrolu vždy, kdy pociťují jakékoli změny prsů (změna tvaru, vznik zatvrdlinek, zánět apod.). Při nejistotě se na nás vždy můžete obrátit, a to buď skrze naši infolinku nebo přímo vašeho operatéra. Zároveň doporučujeme našim pacientkám (i jejich maminkám a kamarádkám) preventivně docházet na mamologické vyšetření, a to ideálně jednou za rok.

Jak probíhají preventivní vyšetření prsou?

 • Pravidelné kontroly doporučujeme všem ženách, které chtějí mít jistotu zdravých prsou.

 

Jaká je cena zákroku?

Cena se odvíjí od vašich preferencí a názoru lékaře, klikněte a prohlédněte si kompletní přehled nákladů spojených s augementací poprsí. 

Ceník zákroků

MUDr. Jiří Paděra o augmentaci prsou

 • „Hlavní změnou, která po zvětšení prsou přichází, je významné zlepšení sebevědomí. Díky stále se zdokonalujícím prsním implantátům vypadají zvětšená prsa přirozeně. Naše klientky nám potvrzují, že změna, kterou jim zvětšená prsa do života přinášejí, opravdu stojí za to.“ 

Kde zvětšení prsou provádíme?

V případě zájmu o zvětšení prsou nás můžete ke konzultaci navštívit na jedné z našich poboček v Praze, Liberci nebo Brně. Operace následně provádíme na naší pražské klinice, která jednou z nejmodernějších v Evropě. Následné kontroly je možné opět absolvovat na všech podobočkách po domluvě s vaším operatérem. 

Časté dotazy

Jaká je cena operace zvětšení prsou?

 • Cenu augmentace prsou tvoří cena samotného zákroku a cena prsních implantátů. Výběr implantátu je prováděn společně s operatérem s ohledem na konkrétní fyziognomický výchozí stav a přání klientky. Cenu pro jednotlivé typy implantátů najdete v záložce Ceny.

 

Od kolika let je možná operace zvětšení prsou?

 • Jako každá estetická plastická operace, má i augmentace dolní hranici dovršení 18 let. Nejde o operaci život zachraňující a jako taková, vyžaduje písemný souhlas klienta s dobrovolným podstoupením. Předpokladem je ukončený vývoj mléčné žlázy a především dobrý zdravotní a psychický stav klientky.

 

Kdy se prsní implantát vkládá pod sval a kdy pod žlázu?

 • Výběr mezi těmito řešeními je individuální. Záleží především na tom, která varianta je vhodnější pro konkrétní pacientku vzhledem ke konkrétnímu fyziognomickému stavu a preferencím klientky. Platí, že obě metody mají své výhody i nevýhody, ale nelze prohlásit, že obecně je jedna z variant lepší.

 

Jaké jsou komplikace po zvětšení prsou?

 • Vzhledem k úrovni moderní medicíny a kvalitě služeb se komplikace po operaci prsou objevují jen zřídka. Obvykle jde o problémy s hojením ran po operaci, krvácením, infekcí a podobou jizev. Jde ale o komplikace řešitelné – vždy konzultujte se svým operatérem. V opravdu výjimečných případech se může objevit problém v reakci organizmu na prsní implantát – takové případy se řeší vyjmutím implantátu.

 

Je nutná výměna prsního implantátu?

 • U současných prsních silikonových implantátů se výměna doporučuje po 15 letech, ale není nutná, pokud necítí žena subjektivní obtíže a při pravidelných mamologických kontrolách se neobjeví žádný objektivní nález. Pádnějším důvodem reoperace může být pokles prsou vlivem gravitace. Důvody výměny implantátu a jejich řešení je vždy potřeba konzultovat s lékařem s ohledem na konkrétní situaci. Samotný zákrok reaugmentace většinou kopíruje původní řezy při první augmentaci prsou a nevznikají nové jizvy, pokud nejde při větším poklesu prsou o modelaci s augmentací.