Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

MUDr. Renata Kalajová, mamolog

Pracuje kromě mamologické praxe v Perfect Clinic jako starší sekundář na oddělení všeobecné chirurgie v Nemocnici Na Bulovce a jako Ordinář na I. Chirurgické klinice FN Motol v Praze.

Specializuje se na prsní chirurgii a onkochirurgii, chirurgii horního a dolního GIT a urgentní chirurgii.

Profesní historie

  • 2012 – 2013 Ordinář na I. Chirurgické klinice FN Motol, Přednosta Prof. MUDr. Jiří Hoch, DrSc.

  • 2003 - 2013 Odborný asistent ve všeobecné chirurgii, 1.LF  University  Karlovy, Praha, Česká Republika

  • 1995 – 2013 Mladší sekundář, starší sekundář na oddělení všeobecné chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Přednosta: Doc. MUDr.  Jan Fanta, DrSc.

  • 1988 – 1989 Střední zdravotnický pracovník

kalajova-sirkaTextu

Fotogalerie