Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost PerfectClinic, s.r.o., IČ: 26865831, se sídlem na adrese: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec a společnost Perfect Clinic Dermatology a.s., se sídlem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, IČ: 05139279.

Společnými správci vašich osobních údajů jsou společnosti Perfect Clinic s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 26865831, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 50765 a společnosti Perfect Clinic Dermatology a.s., se sídlem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, IČ: 05139279, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka B 21587 (dále jen „Správci“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


Objednávka newsletteru nebo průvodce ke stažení

Při objednávce zápisu do newsletteru nebo stažení PDF průvodce zpracováváme tyto údaje:

 • - Vaši e-mailovou adresu
 • - IP adresu

E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese info@perfectclinic.cz nebo odhlášením z odběru v zaslaném obchodním sdělení.

Pokud jste si objednali průvodce ke stažení, budeme vaši emailovou adresu zpracovávat po dobu nezbytnou k odbavení této vaší objednávky, nejdéle však 3 roky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@perfectclinic.cz.


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@perfectclinic.cz


Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě:

 • STAPRO s.r.o. (poskytovatel CRM systému)
 • Atweb Consulting, s.r.o (správce webu a online aktivit)
 • Radka Červinková (marketingový management)
 • IDC-softwarehouse, s.r.o. (správce interních IT systémů)
 • ONEsolution s.r.o. (správce webhostingu)
 • MailChimp, c/o The Rocket Science Group, LLC
 • Google Ireland Limited
 • Seznam.cz, a.s.
 • Adform A/S
 • Facebook Ireland Limited

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Jaké jsou vaše možnosti a práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@perfectclinic.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu Perfect Clinic nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).