Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Předoperační vyšetření

Uvedená vyšetření od obvodního lékaře či internisty nesmí být starší 14 dnů.

K přijetí přineste:

Před operací v místním znecitlivění:

K operacím v lokální anestezii odběry krve nepožadujeme. V případě, že se klient s něčím léčí, je toto na rozhodnutí operatéra.

Před operací v celkové narkóze:
krevní obraz, vyšetření moči, mineralogram, glykémie, ALT, AST, EKG s popisem, Quick (INR), APTT, RTG plic (u zdravých pacientů až ve věku 60 let a výše, u pacientů léčících se s plícním onemocněním je RTG vyšetření plic nutné ve všech věkových skupinách)

Upozornění:

Zpráva musí obsahovat výslovné uvedení, zda není námitek proti operaci v celkové anestezii. Pacienti s neúplným vyšetřením nemohou být operováni.

Zdravotní překážky výkonu operace

Operace může být provedena pouze u zdravých pacientů. Pacienti nesmí mít rýmu, kašel, hnisavou vyrážku, opar apod. Po prodělaném horečnatém onemocnění je nutná 2-3 týdenní rekonvalescence.

Čtyři týdny před operací pacient nesmí užívat žádné léky snižující krevní srážlivost, např. obsahující kyselinu acetylosalicylovou (Acylpyrin, Superpyrin, Anopyrin).

Co si vzít s sebou k operaci

  1. pravidelně užívané léky
  2. doklad totožnosti
  3. věci osobní potřeby – přezůvky a základní hygienické potřeby
  4. kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy, případně stanovenou částku v hotovosti či platební kartu, v jejímž případě doporučujeme předem ověřit výši limitu denního výběru.

Co jíst a pít před operací

Pacienti, kteří budou operováni v celkové anestezii, nesmí 6 hodin před operací jíst. Pít mohou (pouze vodu, ne mléko, ne džus, ne kávu) nejpozději 2 hodiny před operací.

Depilace před operací

Pacientky před operací prsou si den předem depilují podpaží, pacienti před liposukcí nebo operací genitálu depilují příslušné odsávané partie.