Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 483 033 383

Mamologické vyšetření v Perfect Clinic

Před samotnou plastickou operací prsou, která patří k nejžádanějším, doporučují lékaři preventivní mamologické vyšetření, které bohužel nezřídka odhalí karcinom či vyšší riziko jeho vzniku. Perfect Clinic proto rozšířila svůj tým o mamoložku a sonografistku, které zkušeně vyšetřují pacientky nejen před či po operaci, ale také ženy, které po plastice netouží, ale prevenci chtějí učinit zadost.

Plastickou operaci lze provést jen u zdravého prsu

Angelina Jolie přinesla před časem neocenitelnou službu lidstvu, tedy jeho něžné polovině, když bez studu otevřeně přiznala svůj soukromý krok: nechala si coby žena ohrožena rakovinou prsu preventivně odstranit prsní žlázy, aby tak předešla zvýšenému riziku onkologického onemocnění. Jakmile média zveřejnila tuto zprávu, následovaly hereckou ikonu miliony žen po celém světě s úmyslem nepodcenit prevenci a nechat si svá prsa odborně lékařsky vyšetřit. Neexistuje jiná možnost, jak nádor, nebo jeho hrozbu odhalit, než podstoupit vyšetření některou ze zobrazovacích technik – sonografickým či mamografickým vyšetřením, případně magnetickou rezonancí – a nechat si jeho výsledky interpretovat tím, kdo v terénu prsu umí číst a dokáže dobře analyzovat rodinné a osobní zdravotní dispozice, které v případě rakovinného onemocnění prsu hrají podstatnou roli.

„Screeningem prsu se prokáže nádor v nehmatném stadiu ve více než 5 promilích, tedy u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ tlumočí statistiky sonografistka Eva Hledíková, která posílila tým Perfect Clinic.

Mamo kresba-mala

VÝSKYT ZHOUBNÉHO NÁDORU ROSTE S VĚKEM

„U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se absolutní počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu v prvním stadiu, tedy vyléčitelném. Tím pádem se snižuje úmrtnost, a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení,“ konstatuje Hledíková. Ovšem i v mladší generaci (cca 20–40 let), která tvoří zároveň většinu zájemkyň o plastickou úpravu poprsí, těchto žen během let, byť ne radikálně, přibývá:

„U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, tedy o málo. Nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází k prvnímu vyšetření často až v pokročilém stadiu,“ upozorňuje mamoložka Renata Kalajová z Perfect Clinic na velké nebezpečí pozdního zjištění, které s sebou nese mnohem dramatičtější důsledky a ohrožení na životě. Jedním dechem lékařka dodává, že právě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem screeningových vyšetření. A to se týká všech žen bez rozdílu. To, že plastičtí chirurgové mohou své klientky v rámci předoperačního vyšetření přimět takové vyšetření podstoupit, je jen dobře. A přestože výsledek mamologického vyšetření není pro zvětšení či modelaci prsou povinné předložit, měli by se o to snažit nejen lékaři, ale především ženy samy.

PROČ JE DŮLEŽITÉ PRSA PŘED OPERACÍ VYŠETŘIT

„Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a jmenuje zásadní argumenty: „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít následně k odstranění prsu. Zároveň má žena větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí včas, tedy ještě v nehmatném stadiu. A v neposlední řadě se tak předejde šíření maligního nádoru, který může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“

RIZIKOVÁ SKUPINA PACIENTEK

Vyšetření mamologem je ovšem důležité i pro vytipování tzv. rizikové skupiny žen, u které je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu vysoká (až 80 %). „Pokud se v důsledku vysoké rodinné zátěže prokáže poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak jako to bylo například u herečky Angeliny Jolie – není plastika prsu s implantátem vůbec doporučena. Místo toho se tyto ženy podrobí pravidelnému monitoringu, anebo se samy přikloní k opačnému zákroku – preventivnímu odstranění prsních žláz (profylaktická mastektomie) s možností okamžitého vložení implantátů,“ konstatuje mamoložka Renata Kalajová.

KONTROLY PO PLASTICE

Pravidelné vyšetření doporučují lékaři ženám také po plastické operaci. Kromě objevení zhoubného či nezhoubného onemocnění kontrolují v těchto případech lékaři také uložení implantátu, jeho stav a tvorbu kapsuly kolem něj.

NADĚJE JMÉNEM REKONSTRUKCE PRSU

Lékaři Perfect Clinic jsou jako jeden muž toho názoru, že navzdory případné nepříznivé diagnóze, kdy velmi záleží na konkrétním nálezu a míře destrukce tkáně prsu v závislosti na provedené onkologické operaci, se ženy nemusí vzdávat naděje na hezká prsa, o která v důsledku rakovinného onemocnění přišly: „Existuje více metod rekonstrukce prsu – od prosté autotransplantace tuku do některých míst prsu, přes kompletní implantační řešení až po složité rekonstrukce. Ale téměř vždy to jde a vždy se snažíme o dosažení co nejlepšího estetického výsledku.“

VÝHODY PLASTIKA, MAMOLOGA A SONOGRAFISTY POD JEDNOU STŘECHOU

„Vyšetření u nás provádí velmi zkušené lékařky–specialistky, které znají terén prsu po plastických operacích, mají zkušenosti se silikonovými implantáty a nehrozí tedy zkreslení či mylná interpretace výsledků,“ zdůrazňuje muž ve vedení Perfect Clinic, Roman Kufa. Zároveň je podle něho velmi podstatné, že mamolog po operaci může velmi dobře navázat na historii výsledků, přičemž osobní znalost je k nezaplacení pro odhalení drobných změn.

Pokud přeci jen dojde k odhalení a následné onkologické léčbě zhoubného nádoru, pak plastičtí chirurgové Perfect Clinic mohou navázat i svou rekonstrukční operativou ve FN Motol, kde opět těží ze znalosti konkrétního pacienta.