Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+
Sklerotizace samotná neřeší příčinu křečových žil. Nejčastěji se jí používá k ošetření kosmeticky obtěžujících metliček a retikulárních křečových žil.

K výhodám sklerotizace patří:

  • časová nenáročnost
  • minimální zátěž
  • bez nutnosti hospitalizace či pracovní neschopnosti
  • možnost opakování

Co je sklerotizace křečových žil?

Podstatou sklerotizace je aplikace sklerotizační látky do křečové žíly. Uvnitř žíly vznikne sterilní zánět, stěny žíly se slepí a následně se přemění ve vazivový pruh. U malých žil je průběh téměř nezřetelný, u větších žil bývá přechodné zvětšení ošetřené žíly provázené jejím zatuhnutím a mírnou bolestivostí.

Typy:

  • kapalinová – určena k sanaci mikrovarixů, tedy žil o velikosti od 1–3 mm
  • pěnová – řeší retikulární varixy, větší varixy

Vlastní sklerotizaci křečových žil lze opakovat a je možno pokračovat v ošetřování dalších úseků křečových žil. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost ani výrazná omezení. 

Průběh sklerotizace

Do rozšířené žíly je tenkou jehlou vpuštěn roztok či pěna, jehož koncentrace odpovídá velikosti žíly. Podmínkou úspěšné sklerotizace křečových žil je navazující stažení ošetřené končetiny kompresní punčochou (II. třída). Dobu nošení elastických punčoch určí lékař. Čím déle a důsledněji jsou punčochy nošeny po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt.

Po zákroku

Bezprostředně po zákroku je důležité 30 – 60 minut nepřetržitě chodit. V prvních 3 dnech je vhodné se vyhnout  zátěžovému sportu, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech je potřeba dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze). Minimálně 24 hodin po sklerotizaci se doporučuje neužívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Zásady po sklerotizaci křečových žil

Dobu nošení elastických punčoch určí lékař, ale obecně platí, že čím větší žíla, tím delší doba nošení kompresních punčoch.

  • Punčocha II. kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci.
  • První 2 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně.
  • Po 2 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem.
  • Po dobu dalších 1-2 týdnů po zákroku není vhodné sezení či stání bez nasazené punčochy.

 

Seznamte se s předoperačními pokyny k operaci křečových žil.