Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Proč lidé chrápou?

Chrápání patří mezi výrazné problémy, které se týkají opravdu velké části populace, trpí jím až 40 % mužů.

Chrápání je zvukový fenomén, který vzniká při dýchání vibrací měkkých tkání hltanu, zejména pak měkkého patra a čípku (uvuly). Ve spánku je sníženo napětí svalů tvořících svalovou trubici, kterou dýcháme. Tím dochází i k povolení napětí svalů měkkého patra, které (pokud je například prodlouženo) se snáze rozkmitá, rozvibruje procházejícím proudem vzduchu a vede k typickému zvuku hlasitého chrápání (ronchopatie).

Rychlé informace

  • LAUP se provádí v lokální anestézii, bez hospitalizace
  • Zákrok  trvá 15 – 20 minut a průběh bývá bezproblémový
  • Pomůže až 90 % obyčejných chrápačů
  • LAUP není určena apnoikům a obézním

Obyčejné chrápání a spánková apnoe

Toto tzv. běžné chrápání (primární ronchopatie) se významně liší od spánkového apnoického syndromu, který se vyskytuje jen asi u 4 % populace, ale představuje závažný zdravotní problém. Zatímco chrápání u primárních ronchopatů obtěžuje spíše okolí a neznamená ohrožení zdravotního stavu, u apnoiků je chrápání nepravidelné, dýchání je často přerušované a dochází k zástavám dechu. Dechové pauzy mohou vést ke vzniku závažných kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Péči o apnoiky řeší specializované pracoviště.

Překážkou je i obezita

Vznik chrápání také negativně ovlivňuje obezita. Tukem prostoupené stěny hltanu jsou méně pevné a umožňují snadnější vibrace. Tato překážka v dýchacích cestách způsobí samotný vznik dechové zástavy ve spánku, tzv. apnoické pauzy.  U obézních pacientů je tedy výrazně vyšší procento apnoiků, kteří by měli být léčeni primárně jinou metodou (přetlakový ventilátor, tzv. nCPAP).  Prostou laserovou operací na měkkém patře by se u nich možná do jisté míry zmírnilo chrápání, ale zůstaly by apnoické pauzy, vyrobil by se tzv. tichý apnoik, který se i nadále ve spánku přidušuje. Z tohoto důvodu lékaři neoperují pacienty, jejichž BMI (Body Mass Index) překračuje hodnotu 30.

Proč je důležitá konzultace před odstraněním chrápání

Laserové operace při odstranění chrápání jsou určené pouze pro primární ronchopaty. Zákroku předchází vždy konzultace a vyšetření ORL a také spánková monitorace, která bezpečně prokáže, že pacient netrpí spánkovým apnoickým syndromem.

Odstranění chrápání laserem -  LAUP

Laserová operace  LAUP  je celosvětově nejrozšířenějším a dlouhodobě nejefektivnějším zákrokem pro primární ronchopaty (pacienty s běžným chrápáním). Vede k výraznému snížení intenzity či vymizení chrápání u 80-90 % pacientů.

Průběh odstranění chrápání laserovou operací LAUP

Zákrok spočívá v tom, že lékaři laserem odstraní nadbytečnou část měkkého patra a laserovým paprskem také provedou jakési nářezy v měkkém patře. Tyto nářezy ve svém důsledku nejčastěji a nejintenzivněji vyztužují a zpevňují vibrující část dýchacích cest. Někdy se tento zákrok na měkkém patře kombinuje s operací nosu, například provádíme laserové ošetření zbytnělé nosní sliznice, anebo i s operací nosní přepážky.

Lékaři provádí tuto krátkou operaci v lokální anestézii, bez hospitalizace a její průběh bývá bezproblémový.

Laserová ambulantní operace LAUP – pooperační péče

Klient okamžitě po zákroku odchází domů. Jen několik dnů po zákroku je nutné počítat s bolestí při polykání. Pocitově připomíná angínu. Dobu tohoto omezení je možné odhadovat na 1-2 týdny, ale je to velmi individuální.

 

Ceník zákroků

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi obyčejným chrápáním a spánkovou apnoe?

  • U apnoiků je chrápání nepravidelné, dýchání je často přerušované a dochází k zástavám dechu.

 

Provádí se zákrok v anestezii?

  • Aplikuje se pouze lokální anestezie.

 

Komu se neprovádí operace chrápání?

  • Operace není určena apnoikům a obézním.