Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

Operace lupavého prstu

Lupavý prst – ač to může působit pro řadu lidí jako drobnost, ti, které tento problém postihl, o banalitě nemluví. Při každém ohnutí nebo natažení prstu pocítí nepříjemné lupnutí, bolest, přeskočení nebo zadrhnutí, někdy se prst dokonce zasekne v určité poloze. To přináší řadu komplikací v každodenním životě. Chirurgie nabízí jednoduché řešení, které problém odstraní.

Rychlé informace

  • Odstranění problému lupavého prstu je trvalé.
  • Provádí se v místním znecitlivění a nevyžaduje hospitalizaci.
  • Návrat k běžným aktivitám je možný po dvou týdnech.
  • Lze provést u více prstů současně.

V čem spočívá problém lupavého prstu

Abychom porozuměli celému problému, je nutné pochopit, jak fungují šlachy prstu. Každý z prstů má tři šlachy – jedna je na hřbetě, další dvě na dlaňové části ruky. Každá šlacha, která vede ze špičky prstu až k předloktí, prochází šlachovými poutky tak, aby při pohybu prstu kopírovala jeho pohyb, a nikoliv se propínala. Šlachová poutka se upínají přímo na kosti. V důsledku zánětu, úrazu nebo některých operací může šlacha zbytnět a průchod poutkem je obtížný nebo dokonce zcela vázne. To se projevuje jako bolestivé přeskočení nebo lupnutí. Může také docházet k tomu, že šlacha kanálem projde, ale není schopná již proklouznout zpátky. Prst tedy zůstává zaseknutý v určité poloze. Může být postižený jeden prst, nebo i více prstů současně. V dospělosti je nejčastěji postižený prostředníček a prsteníček, naopak výjimečně bývá postižený ukazováček. V některých případech se může lupavý prst objevovat vrozeně.

Pro koho je operace lupavého prstu vhodná?

Operace je vhodná pro ženy i muže, kteří trpí problémem lupavého prstu. Častěji se vyskytuje u žen středního věku. Někdy se může objevit v souvislosti například se syndromem karpálního tunelu, při revmatické artritidě, cukrovce nebo de Quervainově chorobě. K operačnímu řešení se přistupuje při déletrvajícím onemocnění nebo poté, co selhala konzervativní léčba pomocí sádrové fixace a injekcí steroidů do místa postižené šlachy.

Příprava na operaci lupavého prstu

Operace se obvykle provádí v místním znecitlivění, není tedy třeba absolvovat předoperační interní vyšetření. Je však nutné poskytnout lékaři veškeré informace o chronických onemocněních, užívaných lécích a potravinových doplňcích. Důležité je sdělit také informace o alergiích, zvláště pak na některá anestetika či dezinfekční přípravky.

Po domluvě s lékařem je zákrok možné provést i v analgosedaci nebo celkové anestezii, v takovém případě je nutné předoperační interní vyšetření. Žádanku na ně klient obdrží na klinice.

Průběh operace lupavého prstu

Po dezinfekci operované oblasti do ní lékař aplikuje formou injekce znecitlivující látku, což může být v první chvíli nepříjemné. Účinek anestetika však rychle nastoupí a jakákoliv bolestivost mizí. Lékař může paži stáhnout manžetou, aby rána nekrvácela. V rámci operace provede naříznutí kůže, dostane se na spodinu a vyhledá šlachové poutko. Šlachu i poutko povolí, případně rozruší srůsty způsobené například zánětem. Pak ránu zašije a překryje sterilním krytím.

Po operaci lupavého prstu

Operovaná oblast může být lehce bolestivá, lékař naordinuje analgetika dle potřeby. Ideální je udržovat končetinu ve zvýšené poloze, což mírní bolestivost i otok.

Bezprostředně po operaci je vhodné začít s pohybem prstu, aby nedocházelo ke srůstání šlachy s okolím, což by mohlo poškodit hybnost prstu. Provádí se aktivní i pasivní cvičení, kterému je třeba se intenzivně a pravidelně věnovat.

Důležitá je také péče o jizvu formou tlakových masáží, případně přikládáním silikonových proužků. Podrobné informace k tomu, jak tyto masáže provádět jsou k dispozici na klinice.

Pokud po operaci přetrvává poohnuté postavení prstu, léčí se dlahováním a přikládáním pružného tahu. Ruku je nutné šetřit alespoň 2 týdny, v případě těžké fyzické práce až 4 týdny. Pokud byly použité nevstřebatelné stehy, odstraňují se v době určené lékařem.

Možné komplikace

Komplikace operace lupavého prstu jsou vzácné. Mohou se objevit problémy související obecně s chirurgickým zákrokem, například krvácení, infekce, nekróza nebo alergie na dezinfekční prostředek nebo anestetikum.

Ze specifických potíží může dojít k poranění citlivého nervu. To se projeví špatnou citlivostí prstu či jeho brněním. V případě této komplikace lékař provede sešití poraněného nervu. Naši lékaři mají s operací lupavého prstu bohaté zkušenosti a případné komplikace jsou schopni bez následků řešit.

Přetrvání výsledku operace lupavého prstu

Výsledek operace je trvalý, návrat problému velmi vzácný. Pokud se problém objeví u jiného prstu, je možné jej operovat.

Cena operace lupavého prstu

Cena za operaci se pohybuje od 3 500 Kč v závislosti na počtu operovaných prstů. Platbu za operaci lupavého prstu je možné provést hotově nebo kartou. Ceny na naší klinice tvoříme co nejvstřícněji našim klientům, současně ale neslevujeme z vysoké kvality péče a bezpečnosti nezbytné pro chirurgický zákrok.