Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+
Křečové žíly vznikají v důsledku zhoršené kvality cévní stěny a její funkce. Žíla nezvládá boj s gravitací, její stěna se uvolňuje a tvoří se varixy. Ty se nejprve projeví jako namodralé provazce viditelné pod kůží, později vytvářejí velké nevzhledné uzly. Ženy vlivem hormonálních změn a těhotenství trpí varixy častěji než muži. První příznaky se můžou objevit už v poměrně mladém věku a bez jejich řešení se problém zhoršuje.

Nejzávažnější komplikací křečových žil je tvorba bércových vředů, případně - ve spojení s dalšími faktory - mohou vznikat nebezpečné tromby s rizikem následné embolie. Varixy lze léčit v lehkých případech konzervativně, častěji je ale třeba přistoupit k operačnímu řešení. Metodu odstranění křečových žil doporučí lékař po předchozím vyšetření. Jeho součástí je duplexní ultrasonografie, při níž posoudí povrchní i hluboký žilní systém i stav jejich propojení, tzv. perforátorů. Ultrazvuk se také využívá ke kontrolám pooperačního stavu a úspěšnosti léčby. Pro valnou část zákroků platí, že po ošetření je nutné dle doporučení lékaře nosit punčochy II. kompresní třídy. Platí, že čím je žíla větší, tím je doba nošení delší. Celodenní nošení trvá obvykle jeden až dva dny, další dva týdny se punčochy nosí přes den, hlavně při sezení a stání. Většina níže popsaných metod léčby křečových žil nevyžaduje žádná velká omezení po zákroku.

sklerotizace křečových žil

Sklerotizace

Je pro pacienta nenáročný zákrok, který se využívá k odstranění tzv. metliček a retikulárních křečových žil. Význam sklerotizace spočívá především v estetickém efektu. Během zákroku aplikuje lékař do žíly sklerotizační látku, která uvnitř vyvolá sterilní zánět. V důsledku toho se cévní stěna slepí a následně přemění ve vazivový pruh. V zásadě se provádějí dva typy sklerotizace křečových žil – kapalinová, který je určena k ošetření varixů do velikosti tří milimetrů, druhou možností je tzv. pěnová sklerotizace. Ta se provádí u větších křečových žil a u retikulárních, nebo-li síťovitě rozložených varixů.

Při ošetření lékař tenkou jehlou aplikuje do varixu pěnu nebo roztok, přičemž jeho koncentrace je určená velikostí ošetřované žíly. Končetina je následně stažena kompresní punčochou a je nutné ji nosit dle instrukcí lékaře. Efekt sklerotizace závisí na době a důslednosti v nošení těchto punčoch.

Ihned po ošetření je nutné půl hodiny až hodinu intenzivně chodit. Tři dny doporučujeme vyhnout se zátěžovému sportu i dlouhému stání na místě. Vodným pohybovým režim je chůze. Nejméně den po sklerotizaci je třeba se vyhnout lékům ovlivňujícím srážlivost krve.

Sklerotizace žil - fotografie

Pokud se provádí sklerotizace drobných žil, pacient obvykle celý proces ani nezaznamená, u ošetření větších cév může dojít k naběhnutí žíly, céva může být na pohmat ztuhlá a mírně pobolívat.

Sklerotizaci je možné spojit s dalším ošetřením žil. Pro dokonalý efekt je obvykle potřeba dvou až čtyř sezení v odstupu měsíce až šesti týdnů. Po zákroku nebývá nutné žádné omezení. Cena sklerotizace se pohybuje dle rozsahu a použité sklerotizační látky přibližně kolem tří tisíc korun. Více informací o sklerotizaci žil naleznete zde.

Ultrazvukově navigovaná pěnová sklerotizace (USGFS)

Jedná se o alternativu k běžné sklerotizaci křečových žil, která se používá k léčbě refluxu v perforátorech, tedy spojkách, jež propojují povrchový a hluboký žilní systém. Uplatnění má tato metoda také v léčbě recidiv varixů, které není možné chirurgicky odstranit nebo při léčbě žilních ulcerací způsobených nedostatečností cévních spojek. Při zákroku lékař pod kontrolou ultrazvukem vpustí do cévy odpovídající množství pěny, která cévu postupně sklerotizuje. Ihned po zákroku je končetina stažena kompresní punčochou.

Opět platí, že bezprostředně po ošetření je nutné půl až hodinu intenzivně chodit. Tři dny doporučujeme vyhnout se stání na místě a zátěžovému sportu. Ideální pohyb je chůze. I zde platí, že se den po sklerotizaci nesmí užívat léky s vlivem na srážlivost krve. Cena ultrazvukově navigované pěnové sklerotizace se pohybuje obvykle okolo pěti tisíc korun. Více informací o ultrazvukově navigované pěnové sklerotizaci naleznete zde.

odstranění křečových žil a metliček - sklerotizace

Mechanicko-chemická ablace žil

Jedná se o odstranění křečových žil pomocí zařízení ClariVein. To kombinuje mechanické narušení vnitřní výstelky cévní stěny se sklerotizací pomocí pěny. Hlavními přednostmi mechanicko-chemické ablace varixů je bezbolestnost a šetrnost. Metoda je vysoce účinná a omezení po zákroku jsou zcela minimální. Ošetření přístrojem ClariVein není možné v případě, že pacient prodělal zánět povrchových žil.

Zákrok se provádí v místní anestezii. Lékař zavede pod ultrazvukovou kontrolou do žíly vodič, který je napojený na elektromotor. Rotační koncovka se pohybuje rychlostí 3500 otáček/min. Tím dochází k narušení vnitřní výstelky cévy. Následně se aplikuje sklerotizační látka, která celý proces destrukce žíly dokončí, a ta se následně přemění ve vazivo. Zákrok nepřináší žádná velká omezení. Kompresní punčochy je třeba mít celý první den a noc a další týden až dva se nosí během dne.

Kontrola u lékaře pomocí ultrazvuku se provádí druhý až třetí den. Po tři týdny se nesmí provozovat náročné fyzické aktivity jako jsou jízda na kole, plavání, dlouhé výšlapy apod. Běžné aktivity jsou bez omezení. Výsledky ošetření metodou ClariVein jsou trvalé, nicméně nelze zabránit vzniku dalších varixů. Ceny mechanicko-chemické ablace závisí na rozsahu ošetření a množství použité pěny, obvykle se pohybují od dvaceti sedmi tisíc korun výše. Více informací o ošetření metodou ClariVein naleznete zde.

Laserové odstranění křečových žil ̶ EVLA

Jedná se o metodu, při které se mění energie světelného paprsku na tepelnou, proto se také nazývá endovenózní laserová ablace. Během ošetření cévy dochází k varu krve, přehřátí přilehlé části žilní stěny a narušení kolagenních vláken, přičemž okolní struktury zůstávají nepoškozené. V důsledku toho dochází ke smrštění nebo až zatavení ošetřované žíly. Po šesti až dvanácti týdnech od ošetření nastávají postupné fibrotické změny a céva zaniká. Metoda je šetrnou alternativou klasického odstranění křečových žil chirurgickou cestou. Výhodou je především menší bolestivost, podstatně menší množství modřin, lepší kosmetický efekt a kratší doba rekonvalescence.

Ošetření se provádí v místním znecitlivění, při kterém se do cévy a jejího okolí aplikuje zředěné anestetikum. To krom znecitlivění také chrání okolní tkáň před přehřátím. V některých případech je možné využít analgosedaci.

Lékař při zákroku zavede do žíly pod ultrazvukovou kontrolou optické laserové vlákno a při jeho vytahování poškozenou žílu zataví. Následuje odstranění větviček křečových žil, které se vytahují háčky z drobných vpichů. Na končetiny jsou nasazeny kompresivní punčochy, které se prvních dvacet čtyři hodin nesundávají, dále se nosí během dne týden až dva. Přibližně po půl až hodině po zákroku je možné odejít domů, doporučujeme domluvit si doprovod. Kontrola za pomoci ultrazvuku se provádí druhý až třetí den. Běžné aktivity je možné provádět bez omezení, náročné fyzické a sportovní výkony je nutné po dobu tří týdnů odložit. Během rekonvalescence se vstřebávají modřiny, někdy vzniká pocit tahu, mírné bolestivosti nebo drobné zatvrdlinky. Cena odstranění varixů metodou EVLA začíná obvykle na částce dvacet pět tisíc korun, definitivní výše je určená rozsahem zákroku. Více informací o endovenózní laserové ablaci naleznete zde.

Kosmetická miniflebectomie

Kosmetická miniflebectomie spočívá v chirurgickém odstranění jednotlivých varikózních větví. Provádí se v místním znecitlivění, kdy lékař z drobných kožních řezů, vytahuje jednotlivé větvičky křečových žil. Vstupní ranky se nešijí, zhojí se do týdne, modřiny se vstřebají do měsíce. Punčochy se nosí sedm dní a tři týdny je třeba se vyhnout náročné fyzické aktivitě a sportu. Kosmetická miniflebectomie se může kombinovat se sklerotizací či dalšími ošetřeními. Cena miniflebectomie obvykle začíná na deseti tisících korun, s větším rozsahem zákroku cena narůstá. Více informací o kosmetické miniflebectomii naleznete zde.

RFA (radiofrekvenční ablace žil)

Technika radiofrekvenční ablace žil za použití systému VNUS™Closure Fast spočívá v zavedení katetru s radiofrekvenční sondou do postižené žíly. Obvykle k tomu postačí drobný vpich v místním znecitlivění, kdy se přes pumpu po průběhu žíly aplikuje zředěné anestetikum, které také chrání okolní tkáň před přehřátím. Možné je také využití analgosedace. Radiofrekvenční sonda se postupně vytahuje a přitom dochází ke kontrolovanému uzavření žíly. To vede k jejímu zániku. Následně se pomocí drobných vpichů odstraňují speciálními háčky větvičky křečových žil.

Ihned po ošetření se navléknou kompresivní punčochy, které se nosí dle doporučení lékaře. Přibližně do hodiny po zákroku je možné, ideálně s doprovodem, odejít. Kontrola se provádí dva až tři dny po zákroku. Po ošetření se mohou objevit modřinky, mírná bolestivost a drobné zatvrdlinky.

Běžné aktivity je možné provádět bez omezení, větší fyzickou zátěž je třeba odložit po dobu tří týdnů. Více informací o radiofrekvenční ablaci žil naleznete zde.

VenaSeal™ Closure System

VenaSeal™ Closure System využívá k odstranění křečových žil tkáňové lepidlo Cyanoakrylát. Při jeho použití dochází mezi cévní výstelkou a tkáňovým lepidlem k polymeraci, a v důsledku toho k okamžitému uzávěru žíly. Vzniká zánětlivá reakce cévy a jejího okolí, céva se pak postupně mění na pojivovou tkáň.

Metoda se provádí v místní anestezii. Lékař po znecitlivění zavede pod ultrazvukem speciální katetr, skrze který aplikuje tkáňové lepidlo, jímž uzavře poškozenou cévu. Výhodou metody je, že není zcela nutné nosit kompresivní punčochy, avšak doporučujeme to. Běžné aktivity je možné provádět ihned, fyzickou zátěž doporučujeme po třech týdnech. Cena odstranění křečových žil pomocí VenaSeal™ Closure System se pohybuje v závislosti na rozsahu přibližně kolem šedesáti tisíc korun. Více informací o metodě VenaSeal™ Closure System naleznete zde.