Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+
Prsa patří k nejvýraznějším atributům ženské krásy, současně jsou ale vystavena působení řady faktorů a změn v jejich důsledku. Prvním náročným obdobím je puberta, kdy začíná vývoj mléčné žlázy, který končí kolem osmnáctého roku života. Už v té době nemusí být dívka spokojená s velikostí svého poprsí, může také vzniknout asymetrie, vpáčené bradavky nebo se objevit vývojové vady typu tubulárních prsou. V průběhu dalšího života pak prsa poznamenává hormonální zátěž spojená s těhotenstvím, kojením nebo klimakteriem. To může zásadně poznamenat nejen jejich velikost, ale i tvar a celkový vzhled. Mléčná žláza může atrofovat, zbytnět, prsa poklesávají, nadměrně se roztahují prsní dvorce a poprsí nabývá nevzhledné podoby. Péče o kůži prsou nebo posilování prsního svalstva je samozřejmě důležité pro celkovou kondici, ale nemůže problémy estetického charakteru vyřešit. Pomoc nabízí plastická chirurgie s následujícími zákroky.

Zvětšení poprsí je operace určená ženám, které jsou nespokojeny s jeho velikostí. Ať už je prsní žláza nedostatečně vyvinuta nebo došlo k její atrofii například v důsledku kojení, řešení obykle spočívá ve vložení implantátů (existuje i cesta lipotransferu). Podmínkou je ukončený vývoj mléčné žlázy, nejdříve se operace prsou provádí ve věku osmnácti let. Pokud žena ještě plánuje těhotenství, měla by své rozhodnutí důsledně zvážit, ne proto, že by zákrok ohrožoval kojení, ale další těhotenství může tvar prsů opět změnit.

Zvětšení prsou - augmentace

Žena sama nemůže vědět, jaký implantát potřebuje. Měla by mít ale nějakou představu, jak by si přála, aby prsa po zvětšení vypadala. Zvětšená prsa přinášejí nejen vizuální změnu, ale i celkově nový pocit ze změny tělesné partie. Svou představu by žena měla co nejpřesněji vylíčit lékaři, který při konzultaci zhodnotí, zda je možné takového výsledku dosáhnout, či ho bude třeba korigovat Na základě shody zvolí implantát, jeho typ, velikost i operační postup. Je třeba vědět, že ne vždy je možné zcela realizovat představu ženy. Limitující může být tenká kůže, proporce hrudníku i celkové proporce postavy. Prioritou zvětšení poprsí by měl být přirozený vzhled.

zvětšení prsou

Existují různé typy implantátů, v drtivé většině se silikonovou výplní. Tvarově se používají anatomické (nebo-li kapkovité) a kulaté. Implantáty mají rozličnou texturu, která zaručuje fixaci implantátu ve tkáni. Ukládají se buď pod sval nebo pod žlázu, případně částečně pod sval.

Krom konzultace s plastickým chirurgem bude třeba absolvovat interní předoperační vyšetření a vyšetření u mamologa.

Vlastní operace prsou se provádí v celkové anestezii a trvá přibližně hodinu. Lékař provede řez nejčastěji v prsní rýze, v případě méně častých operačních postupů kolem prsního dvorce. Následně vytvoří štěrbinu, do které umístí implantát a operační ránu uzavře vstřebatelnými stehy. Ještě na operačním sále se nasadí pevná elastická podprsenka tak, aby byla zvětšená prsa dobře fixována.

Po augmentaci prsou se obvykle na klinice zůstává jeden den, následně lékař provede kontrolu a odstranění drénů pro odtok zbytkové krve, pokud byly zavedeny. Potom může žena odejít do domácí péče, kde musí několik dnů dodržovat klidový režim a veškeré instrukce lékaře. Zásadní je nošení elastické podprsenky ve dne v noci nejméně po dobu čtyř týdnů. V prvních dnech po operaci se mohou objevit modřiny a otok, případné bolesti lze mírnit léky.

K běžným aktivitám se lze vrátit po týdnu, sport je možné provozovat přibližně dva měsíce od operace. Výsledný vzhled prsou je nejlépe hodnotitelný po třech měsících. Zvětšená prsa mohou v průběhu let v důsledku gravitace podléhat změnám. V případě potřeby je lze upravit modelací, implantát vyjmout či vyměnit. Výměnu implantátu může být nutné provést také v případě porušení implantátu nebo jiných komplikací. Nutné je po celý život dodržovat režim samovyšetření prsou a kontroly u mammologa. Cena zvětšení prsou se skládá z vlastní operace a z ceny implantátů. Obvykle se pohybuje kolem sedmdesáti tisíc korun a více. Více informací o zvětšení prsou implantáty naleznete zde.

Stáhněte si zdarma průvodce operací prsou. E-book si můžete stáhnout v PDF formátu pro tisk a stolní počítač nebo ve formátu pro váš mobilní telefon:

Modelace prsou - mammaplastika

Modelace prsou je určena ženám, které jsou nespokojené s tvarem a polohou svého poprsí, zatímco velikost si přejí zachovat. Jedná se o úpravu tvaru poprsí tak, aby se prsa opět zvedla a vypadala plně a mladistvě. Pokles prsů může být různého rozsahu, což také určuje operační postup a tedy i rozsah jizev. Pokud se žena rozhoduje pro modelaci před těhotenstvím, musí zvážit riziko, že nebude moci kojit.

Modelace prsou se provádí v celkové anestezii, které musí předcházet předoperační interní vyšetření, ale také vyšetření prsou u mamologa.

Obecně platí, že čím více jsou prsa pokleslá, tím komplexnější zákrok je nutný. Při operaci je cílem odstranit nadbytečnou povolenou kůži, prs zpevnit a přesunout pokleslý prsní dvorec výš, do správné polohy. V nejlehčích případech se vede řez pouze kolem prsního dvorce, častěji je nutné provést i řez směrem dolů k podprsní rýze a u nejrozsáhlejšího poklesu i v podprsní rýze. Operace prsou trvá obvykle dvě hodiny. Po uzavření operační rány samovstřebatelnými stehy se prsa překryjí elastickým obvazem. Hospitalizace většinou postačuje jeden den. Důležité je striktně dodržet doporučení lékaře, zejména klidový režim a nošení elastické podprsenky, která se vymění za elastický obvaz pátý den po operaci a nosí se pak čtyři týdny. Podprsenka s kosticemi se může nosit po dvou měsících.

Běžné lehké aktivity lze začít provádět po týdnu, k plné zátěži je možné se vrátit po čtyřech týdnech. Prsa je třeba pravidelně kontrolovat samovyšetřením i u mammologa. V průběhu času může dojít opět k poklesu a nežádoucím změnám poprsí, pak je možné modelaci opakovat. Cena modelace poprsí se v závislosti na rozsahu zákroku pohybuje okolo padesáti tisíc korun. Více informací o modelaci prsou naleznete zde.

Zvětšení prsou spojené s modelací

Řada žen touží po zvětšení poprsí, avšak velice často by samotné zvětšení poprsí nepřineslo dostatečně uspokojivý efekt, protože prsa jsou pokleslá. V takovém případě lékař provádí augmentaci spojenou s modelací. Tato kombinace může být také řešením pro ženy trpící tzv. tubulárními prsy, což je vývojová vada, kdy prsy tvoří nežádoucí trubkovitý tvar.

Předoperační příprava i pooperační péče pak odpovídá přípravě a péči u výše zmíněných zákroků. Cena zvětšení prsů spojeného s modelací je složená z vlastní operace a ceny implantátů. Pohybuje se obvykle kolem osmdesáti tisíc korun a více. Více informací o zvětšení prsou s modelací naleznete zde.

modelace prsou

Zmenšení prsou

Jedná se o operaci, která řeší problém nadměrně vyvinutých prsou, jež ženu zatěžují nejen psychicky, ale také zdravotně. Nejčastěji to bývají bolesti zad, hlavy nebo kožní problémy v oblasti styčných ploch pod prsy. Ke zbytnění prsou může dojít už v době puberty, nebo se jedná o důsledek hormonálních změn v průběhu těhotenství a kojení. Pokud žena ještě plánuje graviditu, měla by zvážit možnost, že po operaci se nemusí zdařit kojení.

Operace se provádí v celkové anestezii a vyžaduje předoperační interní i mamologické vyšetření.

Zmenšení prsou zabere přibližně dvě hodiny, výsledná jizva bývá vedena ve tvaru kotvy. Lékař při operaci redukuje prsní žlázu, upravuje kožní kryt a pozici prsního dvorce. Součástí redukce prsu je vždy i jeho modelace. 

Pooperační režim je identický s pooperačním režimem u modelace prsu. Cena za zmenšení prsou se pohybuje kolem padesáti tisíc korun. Více informací o zákroku zmenšní prsou naleznete zde.

Operace asymetrie prsou

Asymetrie prsou vzniká nejčastěji jako vrozený problém, případě v důsledku onemocnění či úrazu. Zákrok v sobě kombinuje buď vložení implantátu do prsu menšího a domodelování prsu většího, nebo naopak modelaci prsu menšího a redukci prsu většího. Důležité je upozornit, že ani prsa zdravé ženy nejsou nikdy zcela identická. Nelze proto očekávat, že po operaci bude dosaženo naprosté shody.

Pooperační režim a péče odpovídá pooperačnímu režimu u zvětšených a modelovaných prsou. Cena operace asymetrie prsou závisí na konkrétním problému, druhu jeho řešení a nutnosti použít silikonový implantát. Více informací o operačním řešení asymetrie prsou naleznete zde.

Rekonstrukce prsu

Jedná se zákrok určený ženám, které v důsledku nádorového onemocnění pozbyly prs. Rekonstrukci prsu lze provést v jedné době s odstraněním nádoru, nebo s odstupem času po odejmutí prsu. U žen s vysokou genetickou pravděpodobností onemocnění lze odstranění prsu a jeho bezprostřední rekonstrukci provést preventivně. Existuje několik postupů, jak nově prs vytvořit. Užívá se k tomu buď silikonový implantát, nebo se prs modeluje z vlastní tkáně. Vždy je nutné modelovat i prso zdravé. Při rekonstrukční operaci prsu silikonovým implantátem je pobyt v nemocnici přibližně tři až sedm dnů, v případě přenosu tkáně až dva týdny. Pooperační péče je obdobná jako u zvětšení či modelace prsou. Cena rekonstrukce prsu se obvykle pohybuje okolo třiceti tisíc za jeden prs. Více informací o rekonstrukci prsu naleznete zde.

Zmenšení prsních dvorců

Nutnost zmenšit prsní dvorce obvykle pociťují ženy, u nichž došlo v důsledku kojení k nevzhlednému roztažení prsních dvorců. Operace se provádí v celkové anestezii, a je proto třeba podstoupit předoperační interní vyšetření a vyšetření u mammologa. Lékař vede řez v okrajích prsních dvorců, kde odstraní nadbytky kůže. Samovstřebatelné stehy není nutné odstraňovat. Do běžného života se lze zapojit v závislosti na rozsahu zákroku a jeho kombinaci s další úpravou prsu. Cena operace se pohybuje u obou dvorců okolo dvaceti tisíc korun. Více informací o zmenšení prsních dvorců naleznete zde.

zmenšení prsou

Operace vpáčených bradavek

Vpáčené prsní bradavky mohou působit problémy při kojení a jsou také estetickým problémem. Zákrok lze provést v místním nebo celkovém znecitlivění. Lékař při zákroku přeruší pruhy vaziva, které bradavku vtahují dovnitř dvorce. Je třeba vědět, že tím se také přeruší část mlékovodů, což může mít negativní vliv na možnost kojení. Vytažené prsní bradavky se ve své poloze zafixují zapínacími špendlíky. Po dobu tří týdnů je nutné o prsa pečovat přesně dle instrukcí lékaře, ten pak špendlíky odstraní. Lehká práce je možná už druhý den, plná zátěž po dvou týdnech. Cena operace vpáčených bradavek se pohybuje kolem deseti tisíc korun. Více informací o operaci vpáčených badavek naleznete zde.

Zvětšení prsou vlastním tukem

Autoaugmentace spočívá v doplnění objemu prsu vlastní tukovou tkání. Je řešením pro ženy, kterým postačuje zvětšit poprsí maximálně o jednu velikost. Vlastním tukem nelze dosáhnout efektu, jaký přináší silikonový implantát. Ideální je použití autoaugmentace ke zvýraznění dekoltu.

Zákrok je velmi šetrný, provádí se v místním znecitlivění nebo analgosedaci. Tuková tkáň se odebírá nejčastěji z boků, břicha a stehen. Je možné provést ji v případě, že lze odebrat alespoň šest set mililitrů tuku. Při vlastním zákroku se formou liposukce odebere tuk, a následně aplikuje kanylou do prsů. Ideálním přístrojem právě pro tento typ lipotransferu je moderní Body – Jet Evo, který tuk rozvolňuje šetrně vodním paprskem a tuk lze neporušený přenášet dále. Přenesený tuk musí získat cévní zásobení, jinak odumírá. Po prvním zákroku se to podaří přibližně u šedesáti procent tuku, proto je třeba aplikaci obykle ještě jednou či dvakrát opakovat. Po zákroku se nesmí v prvních dnech nosit podprsenka, případně jen velmi měkká a volná. Prsa je nutné v tomto období chránit před chladem. Cena autoaugmentace se v první fázi pohybuje kolem šedesáti tisíc korun, při opakování kolem třiceti. Více informací o zvětšení prsou vlastním tukem naleznete zde.

Operace prsou - videa

Podívejte se na videa a příběhy klientek Perfect Clinic, které se týkají operací prsou: